Aktualności Bis

Dobre uczynki i wielkanocne dekoracje

Przygotowując się do Wielkanocy każde dziecko ze świetlicy im. Dzieciątka Jezus w Suwałkach podjęło, jakąś małą aktywność, która w jego rozumieniu pomoże mu stawać się lepszym dla innych lub w wypełnianiu swoich codziennych obowiązków. Żeby łatwiej nam było pamiętać i ...
Czytaj dalej

Uda się nam!

Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus to dom, który tętni życiem. Jesteśmy placówką opiekuńczo – wychowawczą działającą na terenie powiatu białostockiego. Przyjmujemy między innymi dzieci z interwencji policyjnych. Tu znajdują bezpieczny dom, pomoc oraz ...
Czytaj dalej

Niedziela Dobrego Pasterza

„Jestem szczęśliwym księdzem… Zakochałem się w Jezusie i nie spotkałem nikogo piękniejszego niż On… Kapłaństwo jest łaską, trzeba zaufać tej łasce. Trzeba ufać Temu, który prowadzi. Dla mnie kapłaństwo to jakaś niezwykła fascynacja osobą Pana Jezusa”. (Ks. Jan Twardowski) Świadectwo ...
Czytaj dalej

Pogoda duszy

Radujcie się zawsze w Panu! Jeszcze raz mówię: radujcie się! Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. O nic się nie martwicie, lecz we wszystkim przedstawiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając  z dziękczynieniem. A pokój ...
Czytaj dalej

Dzień Dziecka w Oruro

Kochani Przyjaciele naszej Misji! Długo nas tu nie było i zabrakło jakiejkolwiek informacji z naszej strony. Było to spowodowane wieloma sprawami... ale wszystko po kolei. Na początku przesyłamy szczere i jeszcze wielkanocne pozdrowienia. Niech nasz Pan zwycięża wszelkie ciemności naszego ...
Czytaj dalej

XIII Tydzień Biblijny

W dniu 18 kwietnia 2021 r. obchodzimy XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Słowa nawiązują ...
Czytaj dalej

Misyjna korespondencja

W Tygodniu Misyjnym siostry katechetki w Toruniu na lekcjach religii opowiedziały dzieciom o misjach w Boliwii i zachęciły do napisania listów, które zostały przekazane siostrom misjonarkom w Oruro. Siostra Paulina Klejny, Bogumiła Ptasińska i Krystyna Nowakowska zaprezentowały również film nagrany ...
Czytaj dalej

Biskup łucki

Biskup Adolf Piotr Szelążek (1865-1950) odegrał znaczącą rolę w dziejach Kościoła oraz w historii narodu. Kierując się wysoką miarą życia chrześcijańskiego pozostawił przykład patriotyzmu, umiłowania Kościoła i całkowitego zawierzenia Bożej Opatrzności. Niniejszy fragment monografii opracowanej przez dk. prof. Waldemara Rozynkowskiego ...
Czytaj dalej

Chrystus centrum życia człowieka

„Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze ...
Czytaj dalej

Święto Chrztu Polski

W tym roku przypada 1055. rocznica chrztu Polski. Dnia 22 lutego 2019 roku Sejm RP ustanowił dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. Zgodnie z tradycją, chrzest władcy Polan odbył się najprawdopodobniej w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 roku. Wtedy narodziła ...
Czytaj dalej