Aktualności Bis

Niedziela Miłosierdzia

„Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez ...
Czytaj dalej

Życzenia wielkanocne Przełożonej generalnej

Czas Wielkiego Postu połączony z trwającą pandemią coronawirusa, był szczególną sposobnością, by duchowo przygotować się do świętowania Uroczystości Wielkanocnych. Powtarzające się cyklicznie te same Święta, za każdym razem przynoszą pewną nowość. Owa nowość polega na coraz głębszym przeżywaniu wielkiej tajemnicy ...
Czytaj dalej

Droga Krzyżowa zawierzenia

Sługa Boży biskup Adolf Piotr Szelążek, gdy rozpoczęło się wysiedlanie Polaków z Wołynia w 1944 roku nie opuścił swej diecezji i stale podkreślał, że pozostanie na Wołyniu (…) dopóki pozostanie tam choć jeden katolik. Władze NKWD doskonale zdawały sobie sprawę ...
Czytaj dalej

V Niedziela Wielkiego Postu (B)

„Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej ...
Czytaj dalej

Od Stoczka Łukowskiego do Płocka

Biskup Adolf Piotr Szelążek (1865-1950) odegrał znaczącą rolę w dziejach Kościoła oraz w historii narodu. Kierując się wysoką miarą życia chrześcijańskiego pozostawił przykład patriotyzmu, umiłowania Kościoła i całkowitego zawierzenia Bożej Opatrzności. Niniejszy fragment monografii opracowanej przez dk. prof. Waldemara Rozynkowskiego ...
Czytaj dalej

Rocznica zatwierdzenia Zgromadzenia na prawo papieskie

Dwadzieścia osiem lat temu, 19 marca 1993 r. w uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus otrzymało status zakonnego instytutu habitowego na prawie papieskim. Aby ocenić znaczenie podniesienia zgromadzenia do rangi instytutu na ...
Czytaj dalej

Ikona – Okno na Boga

Cisza, odosobnienie, potrzeba medytacji, to coraz częstsze pragnienie człowieka. Być może wszechogarniający nas zgiełk i hałas, wyciska na nas potrzebę izolacji, uciekania się w ustronne miejsca, aby nabrać nowych sił do dalszego życia. Człowiek wierzący, żyjący na serio duchowością, potrzebuje ...
Czytaj dalej

IV Niedziela Wielkiego Postu (B)

„Jezus powiedział do Nikodema: „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w ...
Czytaj dalej

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej

Któż z nas nie zastanawiał się nad jakością swojej relacji z Bogiem, nad sposobem wyrażania swego serca w formułowanej modlitwie? Wiemy, że każda modlitwa jest przestrzenią, w której nawiązuję się relację z Bogiem. Aby ona dobrze przebiegała i stawała się ...
Czytaj dalej

Wiara w doświadczeniu choroby i cierpienia

O doświadczeniu choroby i cierpienia, zmaganiu z samym sobą, obwinianiu o wszystko Boga, z księdzem prałatem Jaremą Sykulskim , proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach rozmawia Renata Różańska. Renata Różańska: W ludzki los, jak w Różaniec, wpisane są ...
Czytaj dalej