Aktualności Bis

Niezatarte duchowe znamię

Święto Chrztu Pańskiego zwraca naszą uwagę na Sakrament Wtajemniczenia Chrześcijańskiego. Warto przypomnieć sobie naukę Katechizmu Kościoła Katolickiego na ten temat, która jest niezmiennie aktualna, a jej znajomość pomaga kroczyć drogami wyznaczonymi nam przez Ewangelię Jezusa. Łaska chrztu Widzialne elementy sakramentalnego ...
Czytaj dalej

Rocznica obłóczyn św. Teresy z Lisieux

Obłóczyny, w czasach św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wiązały się z obrzędem weselnym. Kandydatkę przed obłóczynami ubierano w suknię panny młodej i w tym ślubnym stroju wprowadzano za klauzurę. Tam następowała ceremonia przywdziania habitu, która symbolizowała włączenie się w Rodzinę ...
Czytaj dalej

Moralne aspekty związane ze szczepieniem

W związku z tym, że w różnych krajach są już dostępne do dystrybucji i stosowania pierwsze szczepionki przeciwko Covid-19, Kongregacja Nauki Wiary kolejny raz udzieliła wskazówek w tej kwestii, tym razem w „Nocie Kongregacji Nauki Wiary na temat moralnej oceny ...
Czytaj dalej

Działalność Świetlicy w czasie pandemii

Jak większość instytucji i naszą Świetlicę dotknęła potrzeba reorganizacji działań ze względu na zmieniające się przepisy funkcjonowania społecznego związane z Covid-19. W związku z zawieszeniem działalności stacjonarnej przez dwa miesiące (listopad – grudzień) świetlica działała w trybie zdalnym. Dzieci otrzymały ...
Czytaj dalej

Droga Betlejemska z siostrami Terezjankami

W wigilię uroczystości Objawienia Pańskiego o godz. 20.00 w kaplicy Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej rozpoczęło się nabożeństwo Drogi Betlejemskiej, w której rozważane było 12 tajemnic z życia Dzieciątka Jezus. W pięknej scenerii ...
Czytaj dalej

Boże Narodzenie u sióstr Terezjanek

Tradycja szopek bożonarodzeniowych sięga średniowiecza. Święty Franciszek z Asyżu jako pierwszy zorganizował żywą szopkę 24 grudnia 1223 roku w Greccio. Była naturalnej wielkości i składała się z żywych zwierząt i ludzi. Celem świętego Franciszka było przybliżenie ludziom tajemnicy zbawienia i ...
Czytaj dalej

Światowy Dzień Misyjny Dzieci

Drodzy Przyjaciele Misji! Przed kilkoma dniami przeżywaliśmy Uroczystość Bożego Narodzenia, a dziś kolejna, najstarsza w tradycji kościoła Uroczystość Epifanii, zwana Świętem Trzech Króli. W tym dniu obchodzimy ustanowiony przez papieża Piusa XI Światowy Dzień Misyjny Dzieci, który ma na celu ...
Czytaj dalej

Pan Jezus naszą drogą w życiu duchowym

„Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć». Do innego ...
Czytaj dalej

Rocznica urodzin św. Teresy z Lisieux

2 stycznia 1873 roku w Alencon urodziła się Maria Franciszka Teresa Martin, czyli św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Odkryła i pokazała całemu światu małą drogę do nieba, drogę ufności i całkowitego zawierzenia siebie łasce Bożej. O narodzinach ...
Czytaj dalej

Życzenia Bożonarodzeniowe Przełożonej generalnej

Drodzy Przyjaciele! Betlejem - Dom Chleba. Tam właśnie przyszedł na świat Syn Boży - Zbawiciel, który zapowiadając ustanowienie Eucharystii powiedział: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki" (J 6,51). Ten ...
Czytaj dalej