Nowe wezwania w Litanii do św. Józefa

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów poinformowała, że Papież Franciszek dołączył w Litanii do św. Józefa siedem nowych wezwań zaczerpniętych z dokumentów Kościoła. Są to wezwania: Opiekun Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Szafarz Zbawienia, Podpora w trudnościach, Patron wykluczonych, Patron strapionych oraz Patron ubogich. Oficjalna polska wersja wezwań zostanie przygotowana, zatwierdzona i opublikowana przez Konferencję Episkopatu Polski.

Z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego (8 grudnia 1870 r.), Papież Franciszek wydał 8 grudnia 2020 roku List Apostolski „Patris corde”, przez który pragnął rozbudzić kult tego szczególnego Świętego. „W tym świetle wydało się słusznym, aby uaktualnić Litanię do Św. Józefa, zatwierdzoną w 1909 r. przez Stolicę Apostolską, włączając do niej siedem wezwań zaczerpniętych z wypowiedzi papieży, którzy rozważali różne aspekty patrona Kościoła powszechnego” – czytamy w komunikacie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przesłanym do przewodniczących Konferencji Episkopatów.

Nowe wezwania to: „Custos Redemptoris” (opiekun/stróż Odkupiciela), „Servus Christi” (sługa Chrystusa), „Minister salutis” (sługa/szafarz zbawienia), „Fulcimen in difficultatibus” (podpora/wsparcie w trudnościach), „Patronus exsulum” (patron wygnańców/wykluczonych), „Patronus afflictorum” (patron strapionych/zasmuconych/cierpiących), „Patronus pauperum” (patron ubogich/biednych).

Nowe wezwania w Litanii do św. Józefa pochodzą kolejno z adhortacji Apostolskiej „Redemptoris Custos” św. Jana Pawła II, z homilii św. Pawła VI z 19 marca 1966, z homilii św. Jana Chryzostoma do Ewangelii wg św. Mateusza oraz z listu apostolskiego Papieża Franciszka „Patris corde”.

Polskie wstępne tłumaczenie zostanie przygotowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Przygotowany tekst zostanie przedstawiony biskupom podczas sesji plenarnej do zatwierdzenia. Konferencja Episkopatu Polski podejmie również uchwałę o publikacji nowej wersji Litanii do Św. Józefa, z podaniem dnia jej wejścia w życie. „Do tego czasu nie należy włączać nieautoryzowanych przekładów nowych wezwań do odmawianej po polsku Litanii. Natomiast nowy tekst łaciński jest obowiązujący z dniem ogłoszenia, tzn. 1 maja 2021 roku” – wyjaśniono w komunikacie episkopatu Polski.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów pozostawiła konferencjom biskupów możliwość wprowadzenia do Litanii także innych wezwań, którymi w ich krajach czci się św. Józefa.

Łukasz Sośniak SJ

Źródło: Vatican News

Dodaj komentarz