Nowenna do Dzieciątka Jezus – Dzień I


Nowenna do Dzieciątka Jezus – DZIEŃ I
Módlmy się o głęboką wiarę

W Dziejach duszy św. Teresa z Lisieux opowiada o pewnym wydarzeniu, do którego doszło w Boże Narodzenie w 1886 roku. Teresa miała wtedy 13 lat. W jej rodzinie w wigilijny wieczór dzieci dostawały prezenty. Przed pójściem na pasterkę, przed kominkiem, ustawiały buciki. Kiedy wszyscy byli w kościele, w „czarodziejski” sposób buty napełniały się prezentami. Tym razem ojciec Tereski był zmęczony i kiedy bliscy wrócili ze Mszy św., poirytowany wyrzucił z siebie: „Całe szczęście, w tym roku to ostatni raz!”. Wszystko słyszała Teresa, która przełamując siebie,  nie dała poznać swego niezadowolenia. Tej nocy, w dzień Bożego Narodzenia, Bóg dokonał małego cudu w życiu Teresy. Otrzymała ona łaskę wyjścia z dzieciństwa, jednym słowem mówiąc łaskę całkowitego nawrócenia. A gdyby dzisiaj skończono z tradycją obdarowywania prezentami, z czym wiązalibyśmy przeżywanie Bożego Narodzenia?

Chwila ciszy…

Módlmy się: O Boskie Dziecię Jezus, uciekam się do Ciebie i proszę, udziel mi łaski głębokiej wiary, która w moich bliźnich pozwoli zobaczyć Ciebie. O Boskie Dziecię, naucz mnie kochać bliźniego swego, jak siebie samego. Oddaję Ci myśli moje, aby całkowicie były zatopione w Tobie. Oddaję Ci oczy moje, aby z wiarą nieustannie szukały Ciebie i tylko w Tobie znajdowały upodobanie. Oddaję Ci ręce moje, aby z wiarą jedynie dla Ciebie pracowały. Amen.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, wzmocnij moją wiarę
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem, wzmocnij moją wiarę
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, wzmocnij moją wiarę.

Dodaj komentarz