Nowenna do Dzieciątka Jezus – Dzień II

Nowenna do Dzieciątka Jezus – DZIEŃ II
Módlmy się o miłość

Po wydarzeniu w wieczór wigilijny i incydencie z bucikami, Teresa już nie była ta sama; Jezus przemienił jej serce! Jak sama  powiedziała: „Tłumiąc łzy, zbiegłam ze schodów i powstrzymując bicie serca, wzięłam moje buciki stawiając je przed Tatusiem, po czym wyciągałam radośnie całą zawartość, promieniując szczęściem jak królowa. Tatuś śmiał się i zdawał się być zadowolony, a Celina myślała, że to sen!…[…] w serce moje wstąpiła miłość połączona z pragnieniem zapomnienia o sobie, by innym sprawiać przyjemność, i od tej pory czułam się szczęśliwa” – napisała  św. Teresa w Dziejach duszy. Cieszyć się pustym butem, to najwyższy wyraz miłości Boga.

Chwila ciszy…

Módlmy się: O Boskie Dziecię Jezus, uciekam się do Ciebie i proszę, udziel mi łaski głębokiej miłość, która w moich bliźnich pozwoli zobaczyć Ciebie. O Boskie Dziecię, naucz mnie kochać bliźniego swego, jak siebie samego. Oddaję Ci myśli moje, aby były całkowicie zatopione w Tobie. Oddaję Ci oczy moje, aby w miłości nieustannie szukały Ciebie i tylko w Tobie znajdowały upodobanie. Oddaję Ci ręce moje, aby z miłością dla Ciebie pracowały. Amen.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, wzmocnij moją miłość
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem, wzmocnij moją miłość
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, wzmocnij moją miłość.

Dodaj komentarz