Nowenna do Dzieciątka Jezus – Dzień IV

Nowenna do Dzieciątka Jezus – Dzień IV
Módlmy się o głęboką ufność

Teresa wyznaje – „Nade wszystko jednak naśladuję postawę Magdaleny, jej zadziwiającą lub raczej miłosną odwagę, która podbiła Jezusa, a mnie zachwyca. Biegnę do Jezusa z wielkim zaufaniem i miłością. Tak, czuję, że choćbym na sumieniu miała wszystkie możliwe grzechy, to i tak bym poszła, ze skruszonym z żalu sercem, rzucić się w ramiona Jezusa, gdyż wiem, jak drogi jest Mu syn marnotrawny, który do Niego powraca”. Gdy rzeczy nie rządzą, docieramy do istoty życia.

Chwila ciszy…

Módlmy się: O Boskie Dziecię Jezus, uciekam się do Ciebie i proszę, udziel mi łaski głębokiej ufność, która pozwoli z ufnością naśladować Ciebie. O Boskie Dziecię, naucz mnie kochać bliźniego swego jak siebie samego. Oddaję Ci myśli moje, aby z ufnością w Tobie całkowicie zatopione były. Oddaję Ci oczy moje, aby z ufnością nieustannie szukały Ciebie i tylko w Tobie znajdowały upodobanie. Oddaję Ci ręce moje, aby z ufnością dla Ciebie pracowały. Amen.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, wzmocnij moją ufność
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem, wzmocnij moją ufność
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, wzmocnij moją ufność.

Dodaj komentarz