Nowenna do Dzieciątka Jezus – Dzień VI

Nowenna do Dzieciątka Jezus – Dzień VI
Módlmy się o prawdziwą pokorę serca

Teresa otrzymała łaskę „wyzwolenia z dziecinnych słabostek”. Jej wielkością jest pokora, a w tej pokorze – wielka ufność. Św. Teresa pokazała jak nauka Jezusa stała się bliska duszom małym i pokornym. Wskazała, że Bóg stał się bliski człowiekowi, stając się bezbronnym dzieckiem. Być może niektórzy z nas mają podobne doświadczenie jak św. Teresa. Pewien człowiek wspomina: „Będąc dzieckiem traktowałem Boże Narodzenie jako okazję do otrzymania prezentów. Nauczyli mnie tego rodzice, którzy z własnych domów wynieśli doświadczenie ubóstwa. W ich rodzinach żyło się bardzo skromnie, a na Boże Narodzenie dostawali symboliczne upominki. W dorosłym życiu rekompensowali to, hojnie obdarowując mnie i siostrę. Nasza radość trwała jednak zbyt krótko, ponieważ wiem, że czasami najmniejszy dar ofiarowany z miłością i w pokorze serca, staje się wielki. Takiej pokory trzeba nam się uczyć”. Pokora nie pozwala na zbieractwo, obciążające serce aż do lenistwa.

Chwila ciszy…

Módlmy się: O Boskie Dziecię Jezus, uciekam się do Ciebie i proszę, udziel mi łaski pokory, która pozwoli naśladować Ciebie. O Boskie Dziecię, naucz mnie pokornej miłości bliźniego swego, jak siebie samego. Oddaję Ci myśli moje, aby z pokorą w Tobie całkowicie zatopione były. Oddaję Ci oczy moje, aby pokornie szukały Ciebie i tylko w Tobie znajdowały upodobanie. Oddaję Ci ręce moje, aby z pokorą dla Ciebie pracowały. Amen.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, wzmocnij moją pokorę serca
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem, wzmocnij moją pokorę serca
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, wzmocnij moją pokorę serca.

Dodaj komentarz