Nowenna do Dzieciątka Jezus – Dzień VII

Nowenna do Dzieciątka Jezus – Dzień VII
Módlmy się o dziecięce zawierzenie

Jako dziecko, Teresa była grzeczna i pobożna, ale, jak sama wspomina, nadwrażliwa. Z byle powodu wybuchała płaczem, a kiedy ktoś próbował ją pocieszyć, zaczynała płakać jeszcze bardziej. Słowa ojca w pamiętnym dniu Bożego Narodzenia mocno dotknęły Teresę. Wspominając łaskę nawrócenia stwierdziła: „W krótkim czasie dobry Bóg umiał wyprowadzić mnie z ciasnego kręgu, w którym się obracałam, nie wiedząc, jak się z niego wydostać. Gdy patrzę na drogę, którą mnie poprowadził, ogarnia mnie wielka wdzięczność”. W jednym z wierszy napisała:

Na Twój głos, Boża Dziecino,
Cichnie wiatr, fale skłębione giną.
I znów spokojne tonie wód!
Gdy burza pocznie się srożyć
A sen Twe zmruży oczęta,
Racz jasną główkę swą złożyć
W mym sercu, Dziecino Święta.

Chwila ciszy…

Módlmy się: O Boskie Dziecię Jezus, uciekam się do Ciebie i proszę, udziel mi łaski dziecięcego zawierzenia, które przemieni moje serce i w moich bliźnich pozwoli zobaczyć Ciebie. O Boskie Dziecię, naucz mnie kochać bliźniego swego jak siebie samego. Oddaję Ci myśli moje, aby Tobie całkowicie zawierzały. Oddaję Ci oczy moje, aby z zawierzeniem nieustannie szukały Ciebie i tylko w Tobie znajdowały upodobanie. Oddaję Ci ręce moje, aby w zawierzeniu jedynie dla Ciebie pracowały. Amen.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, wzmocnij moje zawierzenie
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem, wzmocnij moje zawierzenie
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, wzmocnij moje zawierzenie.

Dodaj komentarz