Nowenna do Dzieciątka Jezus – Dzień VIII

Nowenna do Dzieciątka Jezus – Dzień VIII
Módlmy się o świętość naszych rodzin

Przykład życia rodziców św. Teresy z Lisieux to wzór dla wszystkich rodzin katolickich. Św. Teresa odwoływała się często do życia rodzinnego, którego doświadczyła przed wstąpieniem do Karmelu. W Dziejach duszy opisuje szczęśliwe dni dzieciństwa, spacery z rodzicami poza miasto. Wtedy dusza jej przejmowała się wielkością Boga w cudnych, okazałych drzewach, łąkach zielonych, pełnych drobnego kwiecia, w tym strumyku czystym odzwierciadlającym niebo! Teresa opisuje sama wieczory rodzinne, w których zawsze miała uprzywilejowane miejsce na kolanach ukochanego ojca, a czytanie pobożne otwierało w jej sercu pragnienie poznania Boga, który ją ciekawił. Nierzadko też z ojcem odwiedzała kościoły, oddając hołd Najświętszemu Sakramentowi. Niejeden świadek podziwiał wówczas siwego jak gołąb starca, a przy jego boku śliczną, złotowłosą dziecinę, wpatrzoną nadziemskim spojrzeniem w ołtarz.
Dzisiaj zamiast spaceru rodziny, dzieci obdarowane tabletem a potem kolejnym quadem z racji Pierwszej Komunii, nie rozmawiają nawet z rodzicami.

Módlmy się: O Boskie Dziecię Jezus, uciekam się do Ciebie i proszę, udziel naszym rodzinom łaski świętego życia, które przemieni ich serca i pozwoli zobaczyć Ciebie. O Boskie Dziecię, ucz w rodzinach wzajemnej miłości i szacunku. O Boże Dziecię, chcemy Cię kochać w naszych rodzinach i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, uświęcaj nasze rodziny
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem, uświęcaj nasze rodziny
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, uświęcaj nasze rodziny.

Dodaj komentarz