Nowenna do Dzieciątka Jezus – [Wprowadzenie]

W dniach od 16-24 grudnia rozpoczynamy Nowennę do Dzieciątka Jezus przygotowującą nas bezpośrednio do uroczystości Bożego Narodzenia. Podczas Nowenny chcemy wraz z Maryją uwielbiać przychodzącego Jezusa i trwać w Tajemnicy Wcielenia. Towarzyszyć nam będzie, jak podczas tegorocznego Adwentu św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która w sposób szczególny umiłowała w swej duchowej drodze dziecięctwo Boże. Tajemnica Bożego Dzieciątka odzwierciedlała jej duchowe ubóstwo i prostotę dziecka.

Każdego dnia będziemy zamieszczać na stronie proponowane teksty do medytacji i rozważania. Warto podczas odmawiania Nowenny wpatrywać się w figurę Dzieciątka Jezus, aby w sposób duchowy przeniknąć myśli i pragnienia Boga – Człowieka.

Prośmy, aby czas Nowenny obfitował w łaski duchowe, potrzebne w naszej pielgrzymce wiary. Niech szczere nawrócenie serca stanie się naszym udziałem, abyśmy w pokoju i prostocie przywitali Nowonarodzone Dziecię.

WPROWADZENIE
Stawiam sobie pytanie: jak wygląda moje przygotowanie do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia? Czy moje oczekiwanie skupia się na tym, by Jezus prawdziwie narodził się w moim sercu? Narodziny, tak jak miłość rozpoczyna się od poznania. Kocham kogoś, bo jest piękny dla mnie. Podróż do Betlejem, to nauka, to poznawanie, to szukanie najpierw źródła radości. Potem ze względu na tę radość podejmuję działania miłości bliźniego. W Boże Narodzenie trzeba zapomnieć o sobie, a bardziej skupić się na bliźnich. Nie ma większej radości, niż dawanie siebie innym. W tym połączeniu dopiero będzie można doświadczyć prawdziwego Bożego Narodzenia.
Przeżywając nowennę ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus, módlmy się o łaski dla nas, dla naszych rodzin, dla naszych wspólnot i dla całego świata.

Dodaj komentarz