Nowenna do św. Teresy – Dzień 3

Rys ojcostwa w „małej drodze dziecięctwa duchowego”

O Teresie z Lisieux można powiedzieć z przekonaniem, że Duch Boży pozwolił, by jej serce objawiło bezpośrednio ludziom naszych czasów podstawową tajemnicę Ewangelii: fakt, że w rzeczywistości otrzymaliśmy „ducha przybranych dzieci, który sprawia, że wołamy: Abba Ojcze!” Jakaż bowiem prawda przekazu ewangelicznego jest bardziej podstawowa i bardziej powszechna  niż ta: Bóg jest naszym Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi. Musiało to być tak ważne dla świętej, że pod koniec życia powie do matki Agnieszki:

“Można by przypuszczać, że dlatego mam tak wielką ufność w Bogu, ponieważ byłam zachowaną od grzechu śmiertelnego. Powiedz jasno, moja Matko, że chociażbym była popełniła wszystkie możliwe zbrodnie, miałabym zawsze tę samą ufność; czułabym , że to mnóstwo grzechów byłoby jak ta kropla wody rzucona w żar  ognisty. Następnie opowiesz historię nawróconej grzesznicy, wówczas dusze natychmiast zrozumieją, ten przykład je zachęci”.

Doktryna św. Teresy oparta na Nowym Testamencie nie jest od niego mniej wymagająca. U podstaw jej duchowości leży żywa wiara w rzeczywistość łaski i doświadczalne poznanie naszej upadłej natury. Jeżeli Bóg zaszczepił w nas swoje życie, Teresa czuje, że pragnie On bezgranicznie zawładnąć swoim stworzeniem i widzieć jak ono poddaje się Jego ojcowskiemu prowadzeniu. Nie dochodzimy od pierwszego dnia do doskonałej zażyłości! Nieważne odpowiada Święta, upadki są nieważne na tej drodze. Małe dzieci mogą upadać, nie obrażają tym rodziców i nie robią sobie dużej krzywdy. Wystarczy im wyznać pokornie swe niedoskonałości i Boża łaska odzyskuje całą swą żywotność: „W akcie miłości nawet nieodczuwalnym wszystko zostaje naprawione  i okazuje się ponad”.

Mała droga jest szybką drogą. Nie osiąga się jednak szczytu od razu, ale ta droga uwalnia od naturalnych odruchów, które zazwyczaj hamują lub opóźniają Boże działanie. To Bóg jest konstruktorem życia, daje swym dzieciom pewność, że Jego Miłość nie jest ułudą, ona w nich pracuje i doprowadzi je aż do celu.

Św. Tereso od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, módl się za nami.

s. Olga Merecka

Dodaj komentarz