Nowenna do św. Teresy z Lisieux

NADE WSZYSTKO WIERZYĆ BOGU

“Ponieważ byłam mała i słaba, schylił się (Bóg) do mnie, pouczał o tajemnicach swej miłości. Pan był dla mnie zawsze współczujący i pełen słodyczy, powolny do karania i pełen miłosierdzia.”

MIŁOŚĆ KLUCZEM POWOŁANIA

“Miłość dała mi klucz do mego powołania. Zrozumiałam, że miłość zawiera w sobie wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, ogarnia wszystkie czasy i miejsca. Moim powołaniem jest miłość.”

EWANGELIA NAJDROŻSZYM SKARBEM

“Zawsze spoczywa na mym sercu Ewangelia, z która się nigdy nie rozstaję… Zaledwie wzrok skieruję na Ewangelię, zaraz oddycham wonnościami życia Jezusowego i wiem, którą mam obrać stronę. Ta złota księga jest moim najdroższym skarbem.”

PRZYJAŹŃ Z JEZUSEM

“Czyż Jezus nie był moim jedynym przyjacielem? Z Nim tylko umiałam rozmawiać; rozmowy nawet pobożne, ze stworzeniami męczyły moją duszę… Czułam, że lepiej mówić do Boga niż rozmawiać o Bogu.”

ZJEDNOCZENIE Z JEZUSEM

“Jezus nie po to codziennie zstępuje z nieba, aby pozostać w złotym tabernakulum, ale by znaleźć inne niebo, które jest stokroć Mu droższe od tamtego: niebo naszej duszy stworzonej na Jego obraz, żywą świątynię Trójcy Przenajświętszej.”

GŁĘBIA UFNOŚCI

“Dla mnie modlitwa jest uniesieniem serca, jest prostym wejrzeniem skierowanym do nieba, jest okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno wśród cierpienia, jak i wśród radości… Jest to coś, co rozszerza moją duszę i jednoczy mnie z Jezusem.”

DROGA UFNOŚCI I MIŁOŚCI

“Chcę znaleźć sposób, by dojść do nieba jakąś mała, bardzo prostą i bardzo krótką drogą. Chciałabym znaleźć windę, by unieść się do Jezusa. Windą, która ma mnie unieść do nieba, są Twoje ramiona, Jezu.”

PRAWDZIWA MIŁOŚĆ

“Miłość do Boga nie jest doskonała, jeżli nie jest złączona z miłością bliźniego. Należy go kochać, jak Bóg go kocha. Miłość doskonała polega na znoszeniu braków innych, nie dziwieniu się ich słabościom… Przede wszystkim nie może ona być zamknięta w sobie.”

Z MARYJĄ SZUKAĆ I ODNAJDYWAĆ JEZUSA

“To, co mówią o Tobie Ewangelii słowa, zbliżyć mi się do Ciebie i patrzeć ośmiela, tak prosta życia Twojego osnowa, żyłaś, cierpiałaś, jak ja, Matko Zbawiciela!.”

Boże, Ty otwierasz bramy swojego Królestwa pokornym i małym, spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i za jej wstawiennictwem osiągnęli Twoją wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dodaj komentarz