Pokaz filmu „Terezjanki” w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 17 października 2020 roku, w Ostrowi Mazowieckiej odbył się zamknięty pokaz obszernych fragmentów filmu pod tytułem „Terezjanki, nasza mała droga” w reżyserii Tomasza Domańskiego. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli biskup ordynariusz diecezji łomżyńskiej Janusz Stepnowski oraz burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka – Jerzy Bauer. Udział w pokazie wzięli przedstawicie ostrowskich instytucji między innymi ks. Jan Okuła – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ks. Jacek Schneider – proboszcz parafii pw. Dobrego Pasterza, burmistrz Jerzy Bauer oraz dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej – Bogusław Konrad. Pokaz miał charakter przedpremierowy, poprzedzający prezentację filmu przed szerszym audytorium.

Dzięki organizacyjnej sprawności naszych ostrowskich sióstr – w szczególności sióstr Judyty JankowskiejNikodemy Czernieckiej, a także życzliwości władz miasta oraz dyrekcji Domu Kultury Stara Elektrownia, udało nam się zapewnić komfortowe i bezpieczne warunki do przeprowadzenia pokazu, zgodne z wymaganiami władz sanitarnych. Pokaz trwał około 2,5 godziny. Po zakończeniu projekcji filmu uczestnicy pokazu dzielili się swoimi wrażeniami i opiniami. Usłyszałyśmy wiele ciepłych słów dotyczących zarówno treści filmowego obrazu, jak i jego artystycznej formy. Dla większości osób była to niecodzienna możliwość bliższego poznania naszego zgromadzenia oraz lepszego zrozumienia znaczenia, jakie ma nasza obecność dla lokalnej społeczności. Prezentacja filmu o Zgromadzeniu Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus zbiegła się z jubileuszem 80. lat obecności sióstr Terezjanek w Ostrowi Mazowieckiej.

Film Tomasza Domańskiego to pełnometrażowy, trzyczęściowy dokument, o łącznym czasie trwania 4 godzin i 14 minut. Prezentuje w szerokiej perspektywie duchowość, historię, posługi oraz codzienne życie sióstr Terezjanek w Polsce, na Ukrainie, w Boliwii i we Włoszech. Narracja filmu została zbudowana z wypowiedzi pięćdziesięciu osób (konsekrowanych i świeckich), bogato ilustrowanych współczesnymi ujęciami filmowymi i zdjęciami, a także fotografiami i dokumentami archiwalnymi, mapami oraz animacjami. W partii lektorskiej swoim głosem usłużył nam Dariusz Kowalski.

Pierwsza część filmu opowiada o duchowości zgromadzenia sióstr Terezjanek, powołaniu do życia konsekrowanego, zakonnym życiu oraz o duchowej formacji według małej drogi świętej Teresy z Lisieux – patronki i przewodnika sióstr Terezjanek. Druga część filmu to opowieść o historii Zgromadzenia, prezentująca jego dzieje od chwili narodzin w roku 1936 na Wołyniu, aż do dnia dzisiejszego. Trzecia część filmu prezentuje natomiast charyzmat Zgromadzenia realizowany współcześnie w czterech głównych obszarach działalności – katechizowaniu dzieci i młodzieży, pracy duszpasterskiej, prowadzeniu placówek oświatowo-opiekuńczych oraz zagranicznej misji w Boliwii.

Istotą naszego posłannictwa jest budowanie etycznych fundamentów środowisk, w których mieszkamy i pracujemy. Z pomocą tego filmu mogłyśmy zaprezentować naszą wspólnotę zakonną tak, jak innymi sposobami nie byłybyśmy w stanie tego zrobić. W ciągu kilkudziesięciu minut projekcji można było odbyć niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni odwiedzając miejsca, w których siostry Terezjanki żyją i pracują.

Jednym z walorów tego filmu jest oddziaływanie ewangelizacyjne oraz powołaniowe. Siła tego oddziaływania polega na prezentowaniu przykładu życia opartego na chrześcijańskich wartościach, nadających szarej doczesnej egzystencji głęboki metafizyczny sens. Film jest swoistą przypowieścią o siostrach Terezjankach, które poszukują Boga i ofiarują mu swoje życie w cichej służbie drugiemu człowiekowi. Filmowa forma tej przypowieści jest odpowiedzią sióstr Terezjanek na słowa biskupa Szelążka zapisane w akcie erygującym Zgromadzenie:

Gdy więc stygnie w duszach ludzkich miłość Boża, dla której rozpalania przyszedł Chrystus Pan na ziemię, wznowienie jej osiągane jest nowymi sposobami…

Film jest znakiem naszych czasów. To medium komunikacyjne, którego moc bierze się z możliwości przedstawienia bogatej treści w relatywnie krótkim czasie, a także z łatwości rozpowszechnienia jej z pomocą Internetu. Zastosowanie formy filmowej jest naturalną konsekwencją podążania sióstr Terezjanek z duchem czasu oraz umiejętnego wykorzystywania w swojej apostolskiej działalności środków komunikacji elektronicznej.

Film powstał dzięki zaangażowaniu wielu sióstr, które z wielką starannością przygotowały się do jego realizacji. To było trudne zadanie, często wymagające pokonania naturalnego lęku przed kamerą, ale przede wszystkim zmierzenia się z projektem wymagającym zgromadzenia oraz opracowania wielu materiałów źródłowych. Na podkreślenie zasługuje także piękna muzyka wykorzystana w filmie, która jest terezjańskiego autorstwa. Są to nagrania zrealizowane przez Zespół ŚDM, którego założycielką i wokalistką jest siostra Nikodema Czerniecka.

Film „Terezjanki, nasza mała droga” to nie tylko wartościowy dokumentem o archiwalnym znaczeniu dla naszego Zgromadzenia, ale przede wszystkim piękne świadectwo konsekrowanego życia, niosące ważne ewangelizacyjne przesłanie dla świata. To przesłanie powinno dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców. Prosimy zatem wszystkie osoby zainteresowane organizacją pokazów tego filmu o kontakt na email: kontakt@terezjanki.org lub telefon: +48 22 758 99 97

Dodaj komentarz