Posłani z Dobrą Nowiną

 

Dnia 28 maja 2020 roku odbyła się uroczystość przekazania krzyży misyjnych osobom, które w tym roku udadzą się na placówki misyjne do Kamerunu, Tanzanii, Republiki Środkowej Afryki, Zambii, Republiki Południowej Afryki, na Jamajkę, Kubę i Alaskę.

W Centrum Formacji misyjnej przez 9 miesięcy przygotowywała się grupa 13 misjonarek i misjonarzy do służby w krajach misyjnych. Przygotowania do posłania misyjnego obejmowały formację intelektualną, moralną i duchową oraz naukę języków obcych.

Zapoczątkowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II tradycja wręczania krzyży misyjnych tym, którzy udają się na placówki misyjne, w tym roku z powodu pandemii przybrała inną formę. Nie w Gnieźnie, u grobu świętego Wojciecha, ale wyjątkowo w Centrum Formacji Misyjnej.

Gdy tylko pozwolą na to okoliczności zewnętrzne i granice zostaną otwarte, misjonarze udadzą się na misyjne drogi, by głosić Dobrą Nowinę.

Nuncjusz Apostolski zachęcał nowych misjonarzy:

„Nie lękajcie się! Odwagi! Tymi słowami Pan Jezus wielokrotnie dodawał otuchy swoim uczniom, kiedy widział ich wątpiących i smutnych. Pan zapewnił uczniów, że nie zostawi ich sierotami, obiecując dar Ducha Świętego, którego i my dzisiaj przyzywamy. W tych dniach poprzedzających Zesłanie Ducha Świętego, gromadzimy się wraz z Maryją i z Apostołami, aby wzywać dla Was wyruszających na pierwszą misję darów Ducha Świętego. Bo to właśnie Duch Święty jest prawdziwym bohaterem misji! Macie przed swoimi oczami postaci wielu świętych tej błogosławionej ziemi: jest miedzy nimi święty Wojciech i święty Jan Paweł II. Niech towarzyszą Wam w Waszej misji”.

źródło: ks. Zbigniew Sobolewski / BP KEP

Centrum Formacji Misyjnej – zobacz »


 

Nasze zgromadzenie otwierając się na wezwanie misyjne Kościoła, włączyło się w dzieło ewangelizacji Ameryki Południowej. W historycznym dniu 1050. rocznicy Chrztu Polski – 14 kwietnia 2016 roku – krzyże misyjne otrzymały trzy nasze siostry: s. Edyta Skała, s. Joanna Olszewska i s. Elżbieta Puchalska. Kilka miesięcy później – 22 sierpnia 2016 roku – siostry udały się na placówkę misyjną w Boliwii. Siostra Joanna i Elżbieta do dziś posługują w Oruro w diecezji, którą kieruje ks. bp Krzysztof Białasik SVD. Prowadzą Centrum Pastoralne im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz pracują  w katedrze w zakrystii.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus mówiła: „Chciałabym równocześnie głosić Ewangelię w pięciu częściach świata, aż na najbardziej oddalonych wyspach”. Została ogłoszona patronką misji i wstawia się każdego dnia za tymi, którzy opuścili swój kraj, by służyć bliźnim na różnych kontynentach świata. Pamiętajmy w naszej modlitwie o misjonarzach i prośmy Ducha Świętego o nowe powołania misyjne.

Dlaczego św. Teresa od Dzieciątka Jezus jest patronką misji? 

Modlitwy za misjonarzy – zobacz »

 

 

 

Dodaj komentarz