Poświęcenie kaplicy w domu zakonnym w Ostródzie

“Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię” (1 Krl 8, 28).

W dniu 18 maja 2020 roku, w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, odbyło się uroczyste poświęcenie kaplicy zakonnej pod wezwaniem świętych Ludwika i Zelii Martin oraz Drogi Krzyżowej w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, przy Rzymskokatolickiej Parafii świętego Franciszka z Asyżu w Ostródzie. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Józef Górzyński, a współcelebrowali ks. dziekan Roman Wiśniowiecki, o. Robert Wołyniec oraz ks. Arkadiusz Suchowiecki.

Uroczystość zgromadziła siostry Terezjanki przybyłe z Podkowy Leśnej (z przełożoną generalną), z Ostrowi Mazowieckiej oraz z Olsztyna. W czasie Eucharystii wystawione były na ołtarzu relikwie świętych Ludwika i Zelii Martin. Na zakończenie Mszy świętej jej uczestnicy odmówili Litanię do Świętych Patronów, po czym władze kościelne przekazały Zgromadzeniu dekret legalizujący kaplicę, z prawem przechowywania w niej Najświętszego Sakramentu. Od tej chwili kaplica stała się miejscem uświęcenia wszystkich, którzy będą ją nawiedzać. Tym samym dekretem została erygowana również Droga Krzyżowa..

Zgromadzenie liturgiczne modliło się tak, jak niegdyś zanosił błaganie Salomon po przeniesieniu Arki Przymierza do Świątyni Jerozolimskiej, by chwała Boża zamieszkała na tym miejscu:

“Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania – w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz!” (1 Krl 8,30).

Uroczystość przyozdobił wielogłosowy śpiew scholi, stwarzając medytacyjny klimat do jej przeżycia. Oczywiście nie zabrakło w tym śpiewie terezjańskich akcentów muzycznych. Po skończonej celebrze świętowałyśmy to niecodzienne wydarzenie w refektarzu naszego nowego domu, dziękując naszym gościom za uświetnienie swoją obecnością tej ceremonii. W dowód wdzięczności, Terezjańska wspólnota z Ostródy obdarowała przybyłych gości specjalnie przygotowanymi na tę uroczystość torbami z przesłaniem od św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz terezjańskim logotypem autorstwa Tomasza Domańskiego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz nieobecnym, którzy przyczynili się do uświetnienia tego pięknego wydarzenia.


Zapraszamy do wysłuchania homilii księdza arcybiskupa Józefa Górzyńskiego.


Kliknij w obrazek, aby go powiększyć. Pełną foto-relację możesz zobaczć tutaj »


 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz