Praktyczne zagadnienia prawne w czasach epidemii

Pomimo wielu ograniczeń wprowadzonych w celu zapobiegania rozprzestrzenia się nowej choroby nazwanej COVID-19, ciągle nie sposób określić, kiedy pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 dobiegnie końca. Wszystko wskazuje na to, że z różnego rodzaju obostrzeniami i restrykcjami w korzystaniu z naszych wolności i praw będziemy mieli do czynienia jeszcze przez jakiś czas. Niestety oznacza to także, że widok kościołów, w których w liturgii Mszy świętej będzie mogła uczestniczyć tylko ściśle określona liczba wiernych, nie zniknie tak szybko, jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli. Dla wielu – zarówno świeckich jak i duchownych – sprawowanie liturgii Triduum Paschalnego w prawie pustych kościołach było przejmującym doświadczeniem. Obecnie sytuacja prawna uległa pewnej poprawie, choć nadal daleka od ideału, to jednak pozwala już – przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności sanitarnej i podjęciu odpowiednich działań – na udział w sprawowaniu kultu religijnego przez większą liczbę wiernych.

Pobierz poradnik prawny dla parafii

 

Jeszcze nie tak dawno wprowadzenie tego rodzaju ograniczeń było niewyobrażalne. Doświadczenia krajów zachodniej i południowej Europy oraz USA pokazują jednak, że zlekceważenie zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 może doprowadzić do tragicznych konsekwencji, a w rezultacie także do konieczności podjęcia nadzwyczajnych działań – również w sferze duszpasterskiej. Walka z pandemią nie oznacza jednak, że wierni powinni w ogóle zaprzestać praktyk religijnych czy też korzystania z innych form duszpasterstwa – wręcz przeciwnie, nałożone przez władze państwowe ograniczenia w przemieszczeniu się czy uczestnictwie w zgromadzeniach powinny stać się impulsem do skorzystania z innych dostępnych form udziału w życiu religijnym, w tym formuły zdalnej. Pytanie w jaki sposób obecnie prowadzić posługę duszpasterską, pozostając w zgodzie z obowiązującym prawem państwowym, jest jednym z podstawowych, na jakie chcemy odpowiedzieć w prezentowanym poradniku.

Wiele parafii i innych jednostek kościelnych będących pracodawcami czy przedsiębiorcami spotyka się w tym czasie ze skutkami typowo gospodarczych reperkusji trwającego stanu epidemii i wcześniejszego stanu zagrożenia epidemicznego. Duszpasterze, zwłaszcza ci, którym powierzono troskę o parafie, muszą sprostać wymaganiom związanym z zabezpieczeniem jej finansowego funkcjonowania czy też zagwarantowania realizacji praw pracowniczych osób zatrudnionych. Z pewnością jest to trudne wyzwanie, wymagające podjęcia wielu odpowiednich decyzji, umocowanych w obowiązującym prawie.

W związku z tym, w odpowiedzi na kierowane do nas prośby i pytania, przygotowaliśmy Poradnik Ordo Iuris na czas stanu epidemii, dedykowany specjalnie dla duszpasterzy – zwłaszcza odpowiedzialnych za funkcjonowanie parafii. Zawarliśmy w nim odpowiedzi na kilkanaście pytań, które mogą pomóc kapłanom zarówno we właściwym zrozumieniu prawnych aspektów obecnej sytuacji, jak i znalezieniu odpowiednich sposobów zabezpieczenia doczesnych aspektów funkcjonowania wspólnoty.

ODPOWIEDZI NA NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA DUSZPASTERZY

Obecnie prezentujemy drugą edycję Poradnika Ordo Iuris dedykowanego specjalnie duszpasterzom, uaktualnioną o najnowsze przepisy prawne wprowadzone w związku z trwającym stanem epidemii, jak i o odpowiedzi na pytania, które w ostatnich dniach spływały do nas drogą telefoniczną i mailową. Podobnie jak w pierwszym wydaniu, przedstawiamy co wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (państwowego). Nie omawiamy natomiast standardów wynikających z norm prawa kanonicznego, które mogą różnić się w poszczególnych diecezjach. Uzupełnieniem poradnika prawnego jest zestaw praktycznych wskazówek sanitarnych opracowany przez dr. hab. Andrzeja Lewandowicza, lekarza internistę i geriatrę.

W prezentowanym poradniku znajdują się odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • →  Co oznacza wprowadzenie stanu epidemii?
 • →  Jakie prawa i obowiązki ma osoba objęta kwarantanną?
 • →  W jaki sposób zorganizować celebrację spowiedzi i innych sakramentów?
 • →  Jak stan epidemii wpływa na formalności przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego?
 • →  Jakie są prawa i obowiązki pracowników jednostek kościelnych w dobie stanu epidemii?
 • →  Czy i na jakie ułatwienia mogą liczyć podmioty wyznaniowe prowadzące działalność gospodarczą?
 • →  Które sprawy urzędowe i jak można załatwić przez internet?
 • →  Co z terminowymi sprawami sądowymi i administracyjnymi?
 • →  Czy istnieje możliwość renegocjowania warunków umów cywilnoprawnych zawartych przez parafię?
 • →  Jakie są szczegóły rządowych propozycji wsparcia dla prowadzących działalność gospodarczą, któ- rych obroty zmniejszyły się i którzy stoją przed perspektywą zwolnień pracowników?
 • →  W jaki sposób obecny stan epidemii wpływa na obowiązek opłacania składek ZUS z tytułu bycia osobą duchowną?

Prawo zawsze – szczególnie w nadzwyczajnych okolicznościach – jest rzeczywistością dynamiczną. Dlatego nasz poradnik obejmuje stan prawny na 22 kwietnia 2020 r., a wraz ze zmianami prawnymi będziemy go na bieżąco aktualizować. Jednocześnie uruchomiliśmy bezpłatną Infolinię Ordo Iuris, w ramach której nasi prawnicy udzielą informacji i porad w zakresie codziennych problemów prawnych związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

Infolinia Ordo Iuris
czynna jest od 23 marca, od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00 – 17:00
pod numerem telefonu: +48 533 326 803
oraz pod adresem e-mail: koronawirus@ordoiuris.pl

Jesteśmy wdzięczni za każde skierowane do nas pytanie i jednocześnie zachęcamy do ich dalszego zadawania. Chcemy służyć nasza wiedzą i doświadczeniem, a jednocześnie zbudować obszerne kompendium praktycznej wiedzy o prawnych ramach sprawowania kultu religijnego i funkcjonowania parafii w czasach epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób wspólnymi siłami zapewnimy tak potrzebne dzisiaj źródło pewnej wiedzy i wiążące się z tym poczucie bezpieczeństwa.

W czasie epidemii najważniejsza jest solidarność. Dlatego zachęcamy do okazywania niezbędnej pomocy wszystkim potrzebującym, w tym w szczególności osobom starszym i wymagającym opieki z naszego najbliższego sąsiedztwa.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność
tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Kliknij “Wspieram” aby przekazać darowiznę.
Zostaniesz przekierowany na bramkę płatności, gdzie będziesz mógł wybrać dogodną jej formę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *