Przyjęcie do Postulatu Moniki i Leny

W Uroczystość Patronalną św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dnia 1 października, w domu formacyjnym w Mońkach odbył się obrzęd przyjęcia do postulatu Zgromadzenia kandydatek: Moniki i Leny. W południe zebrała się wspólnota sióstr, by wraz z przybyłą matką Lucyną Lubińską, powierzać Dobremu Bogu dwie kandydatki, które wyraziły pragnienie wejścia w kolejny etap formacji, jakim jest okres postulatu. Po modlitwie i przyzywaniu Ducha Świętego, m. Lucyna wręczyła oznaki przyjęcia do postulatu: Pismo św. oraz medalik św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Dziewczęta odczytały modlitwę do św. Patronki, której oddały się w szczególną opiekę i prowadzenie na drodze duchowego dziecięctwa.

Postulantki: Monika i Lena, rozpoczynając kolejny etap w formacji zakonnej, wyraziły pragnienie coraz gorliwszego naśladowania Jezusa Chrystusa, poznawania Go i umiłowania całym swoim życiem. W tym czasie zapoznają się także z historią i tradycjami Zgromadzenia, aby jeszcze bardziej zakorzenić się w Rodzinie Zakonnej i budować głębsze, siostrzane więzi we wspólnocie.

s. Hiacynta Augustynowicz

Więcej zdjęć z obrzędu przyjęcia do postulatu tutaj

Dodaj komentarz