Rocznica agregowania Zgromadzenia do Karmelu

 

Dwadzieścia dziewięć lat temu, 9 maja 1991 r. Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostało agregowane do Karmelu. Wspominając rocznicę przynależności do wielkiej Rodziny karmelitańskiej wyrażamy Bogu dziękczynienie za udział we wszystkich duchowych łaskach Karmelu oraz przywilej korzystania z Liturgii Zakonu Karmelitańskiego. Na mocy tejże przynależności nasze Zgromadzenie oraz Zakon Ojców Karmelitów mają prawo do wzajemnej łączności, współpracy i świadczenia sobie pomocy, zachowując jednocześnie własną odrębność i jurysdykcję. Ponadto Siostry Zgromadzenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w wyniku przyłączenia do Karmelu, mają obowiązek noszenia Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Agregacja do Karmelu ma przyczyniać się również do nieustannego pogłębiania ducha Patronki Zgromadzenia, poprzez dokładne poznanie środowiska i kontekstu jej życia, oraz duchowych źródeł, z których czerpała w drodze do świętości.

 

 

Niepokalana Dziewico, Królowo Karmelu i Matko Szkaplerza świętego. Ty okiem specjalnej opieki patrzysz na każdego, kto odziany jest Twą szatą – Szkaplerzem świętym. Spojrzyj i na mnie łaskawie i okryj mnie płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż moją słabość swoją potęgą, oświecaj swą mądrością ciemności mojego serca, pomnażaj we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Racz ozdobić moją duszę takimi cnotami oraz łaskami, aby zawsze była droga Tobie i Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, który  żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

 

Dodaj komentarz