Rocznica śmierci i narodzin dla nieba

 

Dnia 9 lutego 2021 roku przypada 71. rocznica śmierci Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu oraz założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Biskup Adolf Piotr po wygnaniu z terenów Wołynia osiadł w Zamku Bierzgłowskim. Starał się kierować sprawami swojej diecezji poprzez ożywioną korespondencję, otaczał duchową opieką duchowieństwo i wiernych, dużo czasu poświęcał na osobistą modlitwę i medytację.

W oktawie świąt Bożego Narodzenia 27 grudnia 1949 roku biskupa łucki zachorował na grypę. Wydawało się, że choroba, która mocno osłabiła biskupa powoli ustępuje. Po upływie 2 tygodni Sługa Boży wstawał w ciągu dnia z łóżka na 4-6 godziny. Odpowiadał wówczas na korespondencję, czytał i pisał. Niestety duszności i osłabienie powróciły i mocno zaniepokoiły otoczenie księdza biskupa. Sługa Boży znosił dolegliwości i towarzyszącą mu bezsenność z wielką cierpliwością. Nie skarżył się i nie narzekał. Dnia 8 lutego biskup Szelążek przyjął sakrament namaszczenia chorych. W czwartek 9 lutego 1950 roku rano nastąpiło pogorszenie się stanu chorego. Ponownie wezwano lekarzy. O godzinie 11.30 nastąpiło spokojne konanie, a potem zgon. Biskup Adolf Piotr Szelążek zmarł trzymając w dłoni rożeniec. Przy śmierci Sługi Bożego były obecne siostry franciszkanki, które opiekowały się nim na co dzień oraz ks. prałat Kobyłecki i ks. kanonik Ławrynowicz.

Pogrzeb ordynariusza diecezji łuckiej odbył się 13 lutego 1950 roku. Ciało Sługi Bożego zostało złożone w krypcie w podziemiach kościoła św. Jakuba w Toruniu. Mszę św. żałobną odprawił Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński, a mowę pożegnalną wygłosił ks. infułat Teofil Skalski. Trumna miała nakrycie cynkowe z otworem na wysokości głowy. Została umieszczona w podziemiach, ale nie zamknięto ich, tak by trumna mogła być widoczna dla wiernych, którzy licznie przybywali do kościoła, by modlić się przy doczesnych szczątkach Biskupa Wygnańca. Podziemia pod prezbiterium zamknięto 17 lutego 1950 roku po uroczystych Nieszporach. Na pogrzeb ordynariusza diecezji łuckiej przybyło około 20 biskupów i około 300 kapłanów.

Pan Waldemar Rozynkowski w książce pt. Biskup Adolf Piotr Szelążek w Zamku Bierzgłowskim umieścił tekst kazania wygłoszonego podczas nieszporów pogrzebowych Adolfa Piotra Szelążka przez ordynariusza diecezji chełmińskiej biskupa Kazimierza Kowalskiego. Zawiera ono wiele ciepłych słów na temat Biskupa Wygnańca. Biskup Kowalski podkreśla oddanie i wierną służbę dla Kościoła biskupa Szelążka, Jego ojcowską miłość względem kapłanów diecezji łuckiej oraz powierzonego mu ludu na Wołyniu, a także Jego wielką miłość  do Ojczyzny. Niezwykle wymowna jest końcowa modlitwa biskupa chełmińskiego zawarta w kazaniu:

Chryste Jezu; Wieczny i Najwyższy Arcykapłanie, Pasterzu i Biskupie dusz naszych, serc i życia naszego Królu i Panie, odsłoń w błogosławionej duszy śp. Ks. Biskupa Adolfa Szelążka wiekuistą chwałę Ojca, Twoją i Ducha Świętego. Niepokalana Polski Królowo, wprowadź wiernego Sługę twego, nieustraszonego żołnierza, Namiestnika Syna Twego na ziemi, do wiekuistych przybytków niebieskiego szczęścia. Kwiecie Karmelitańskiej świętości, Tereso od Dzieciątka Jezus, przyjmij wielkodusznego szerzyciela Twej chwały na ziemi do wspólnoty empirejskiej radości. Amen.

W niedzielę 7 lutego 2021 roku siostry Terezjanki zgromadziły się w kościele św. Jakuba w Toruniu, by prosić Dobrego Boga o łaskę rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Adolfa Piotra. Delegacje sióstr przybyły z Domu Generalnego w Podkowie Leśnej, z Ostródy i Olsztyna, Wasilkowa i Ostrowi Mazowieckiej oraz Torunia. Do modlitwy dołączył zaprzyjaźniony ze zgromadzeniem diakon pan Waldemar Rozynkowski oraz państwo Wojtasik. Na Mszy świętej zgromadzili się również wierni z parafii św. Jakuba. Mszę św. celebrował proboszcz parafii ks. kanonik Wojciech Kiedrowicz, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Po Eucharystii procesyjnie udano się do sarkofagu Sługi Bożego biskupa Szelążka, by wspólnie odmówić modlitwę o łaskę beatyfikacji.

Autor tekstu: s. Bogumiła Ptasińska CST

Autor zdjęć: s. Dawida Prusińska CST

 

Dodaj komentarz