Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona

W 2019 r. obchodzona jest trzydziesta rocznica przyjęcia przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji Instytut Ordo Iuris wraz z Wydziałem Studiów Nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizował międzynarodową konferencję naukową pt. „Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30-lecie przyjęcia Konwencji Praw Dziecka”. Udział w konferencji wzięli krajowi oraz zagraniczni eksperci reprezentujący ponad dwadzieścia ośrodków akademickich, w tym Ave Maria School of Law, Akademię Pedagogiki Specjalnej, Akademię Polonijną oraz uniwersytety: Warszawski, Jagielloński i Szczeciński. W gronie naukowców uczestniczących w wydarzeniu znajdują się prawnicy, psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy oraz teolodzy. Głos zabrali m.in. ks. prof. Mieczysław Ozorowski, prof. US dr hab. Marek Andrzejewski, prof. Ligia de Jesus Castaldi,dr. Dragan Dakić, dr Justyna Melonowska, czy dr Błażej Kmieciak.

„Zaproponowane przez nas wydarzenie posiada ogromne znaczenie. W naszych debatach, dyskusjach i sporach nieustannie odnosimy się do praw dziecka, w tym praw dziecka poczętego oraz uprawnień młodej, dojrzewającej osoby. Wraz z badaczami z UKSW zdecydowaliśmy się na organizację konferencji, w trakcie której pragniemy przypomnieć, jak kluczową rolę dla praw dziecka posiadają rodzice oraz rodzina, niestety czasem pomijane w podobnych dyskusjach, a bezcenne dla prawidłowego rozwoju młodej osoby” – zaznacza dr Błażej Kmieciak, Dyrektor Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.
Konferencja odbyła się 26 września 2019 r. na Wydziale Nauk o Rodzinie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Spraw Zagranicznych, Rzecznika Praw Dziecka.

Dodaj komentarz