Siostry Terezjanki ON-LINE

 

Częścią karmelitańskiej rodziny zakonnej jest Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Misją tego zgromadzenia jest troska o dobre wychowanie dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskich wartości etycznych, a w szczególności w duchowości małej drogi świętej Teresy z Lisieux. Charyzmat sióstr Terezjanek wypełnia się w czterech głównych obszarach działalności: katechizowaniu dzieci i młodzieży, prowadzeniu placówek oświatowo-wychowawczo-opiekuńczych, duszpasterstwie terezjańskim oraz działalności misyjnej.

Zgromadzenie zostało powołane do życia przez Sługę Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka na Wołyniu w roku 1936. Bardzo szybko rozwinęło swoją działalność na wschodnich kresach ówczesnej Polski, którą gwałtownie przerwała (choć niezupełnie) II Wojna Światowa. Wojenne prześladowania i powojenne przymusowe przesiedlenia rozproszyły siostry Terezjanki. Zdołały jednak odbudować swoją zakonną wspólnotę na terenach dzisiejszej Polski i nadal realizują swoje posłannictwo zgodnie z dyspozycją biskupa Szelążka zapisaną w akcie erekcyjnym:

„Gdy więc stygnie w duszach ludzkich miłość Boża, dla której rozpalenia przyszedł Chrystus Pan na ziemię wznowienie jej osiągane jest nowymi sposobami…”

Odczytując znaki naszych czasów, których symbolem stał się Internet i telefon komórkowy, siostry Terezjanki wkraczają ze swoją apostolską posługą także w przestrzeń cyfrową. Nie może przecież zabraknąć w niej troski o prawdę i Słowa Bożego. Jest to szczególnie ważne w pracy z dziećmi i młodzieżą, dla których technologie komunikacyjne stały naturalną formą wymiany myśli i budowania więzi. W rzeczywistości informacyjnego nadmiaru i chaosu, posłannictwo sióstr Terezjanek realizowane na „cyberkontynencie” nabiera szczególnego znaczenia. Bóg oddziałuje swoim Słowem na ludzkie umysły i serca. Niezależnie zatem od tego, czy jest Ono przekazywane w przestrzeni realnej, czy wirtualnej – zawsze pozostanie narzędziem kształtowania etycznych postaw w rodzinach i szkołach, a w konsekwencji budowania fundamentów zdrowego społeczeństwa i państwa.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania sióstr Terezjanek w mediach społecznościowych – na Facebooku, Twitterze w YouTube, na Instagramie oraz do subskrybowania ich elektronicznego biuletynu. na stronie internetowej pod adresem: http://test.terezjanki.pl Trwają prace nad nową witryną internetową sióstr Terezjanek i o jej premierze będziemy informować. Tymczasem zapraszamy do wysłuchania interesującej wypowiedzi siostry Lucyny Lubińskiej (przełożonej generalnej) o tym, co to jest duchowość człowieka oraz czym charakteryzuje się duchowość małej drogi świętej Teresy z Lisieux.

Dodaj komentarz