Spotkanie misyjne w Ostródzie

W niedzielę 18 października, w całym Kościele obchodzony był Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczął również  Tydzień Misyjny. Korzystając z obecności w naszym domu misjonarki z Boliwii siostry Elżbiety Puchalskiej, która przebywa w Polsce na wypoczynku, wspólnota sióstr w Ostródzie zorganizowała w gronie bliskich osób spotkanie misyjne. Ze względu na sytuację pandemiczną niektóre osoby zmuszone były pozostać w domu. Podczas spotkania siostra Elżbieta podzieliła się doświadczeniem czteroletniej posługi misyjnej, obecnie funkcjonującej Świetlicy dla dzieci oraz doświadczeń w związku z pandemią koronawirusa w Oruro. Nie zabrakło również tematów dotyczących klimatu, jedzenia, kultury i kościoła w Boliwii. Siostra Elżbieta relację wzbogaciła pokazem multimedialnym omawianych zagadnień i tematów. Uczestnicy spotkania dzięki obrazowemu przekazowi i ilustracjom fotograficznym przenieśli się z łatwością do Boliwii aby “poczuć i doświadczyć” klimat i problemy tamtego kraju. 

Spotkanie zaowocowało większą świadomością i wrażliwością na potrzeby misyjne Kościoła oraz troski o przekaz Ewangelii. W dowód wdzięczności za przybycie na spotkanie, siostra Elżbieta ofiarowała wszystkim gościom uszyte przez siebie saszetki z boliwijskiego materiału aguayo. Spotkanie rozpoczęliśmy i zakończyliśmy wspólną modlitwą za nowych misjonarzy i za dzieło misyjne Kościoła modląc się za przyczyną św. Teresy od Dzieciątka Jezu, patronki misji.

MODLITWA ZA MISJE KATOLICKIE

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,
któraś przez swe zasługi została ogłoszona Patronką
Misji katolickich na całym świecie, pomnij na twe gorące pragnienie
zatknięcia Krzyża Chrystusowego na krańcach ziemi
i głoszenia Ewangelii świętej aż do skończenia wieków.
Wspomagaj prosimy Cię, wedle swej obietnicy
kapłanów, misjonarzy i cały Kościół Święty.
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, Patronko Misji,
Módl się za nami.

Zapraszam do wysłuchania dłuższej rozmowy z misjonarką Elżbietą Puchalską na temat posługi w Boliwii.

Dodaj komentarz