Światowy Dzień Misyjny Dzieci

Drodzy Przyjaciele Misji!

Przed kilkoma dniami przeżywaliśmy Uroczystość Bożego Narodzenia, a dziś kolejna, najstarsza w tradycji kościoła Uroczystość Epifanii, zwana Świętem Trzech Króli. W tym dniu obchodzimy ustanowiony przez papieża Piusa XI Światowy Dzień Misyjny Dzieci, który ma na celu zachęcić najmłodszych do dzielenia się miłością z najbardziej potrzebującymi na świecie. Takie zaangażowanie dzieci w pomoc misjonarzom wynika z faktu, że one są również dziećmi Bożymi i podobnie jak dorośli na podstawie łaski chrztu mogą pomagać innym na miarę swoich możliwości.

Kolędnicy Misyjni podczas realizacji tegorocznego projektu misyjnego służą pomocą dzieciom Masajskim. Warto wiedzieć, że Masajowie zamieszkują tereny południowej Kenii i północnej Tanzanii. Żyją bardzo ubogo i utrzymują się z pasterstwa. Ich największy problem to brak wody i traw dla bydła. Wśród Masajów pracuje wielu misjonarzy w tym pięciu z Polski. Wkładają oni wiele serca w Ewangelizację, przygotowując  wciąż  nowych katechistów, ale potrzebują także naszej pomocy; przy zakładaniu szkół, w leczeniu chorych dzieci, potrzebują również pomocy przy budowie studni.

Obecna sytuacja pandemiczna w jakiej znalazł się cały świat mocno ograniczyła nasze życie. Kolędnicy Misyjni nie będą mogli odwiedzić naszych domów z misyjnym przesłaniem; zatem kierują oni swój dziecięcy apel do ludzi dobrej woli o wsparcie misyjnego konta.

Niech Chrystus, który przychodzi zbawić świat odnajdzie w nas hojnych pomocników Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci i błogosławi każdy dzień Nowego Roku 2021.

s. Agnieszka Jaworska CST
referentka misyjna

Więcej o wsparciu Masajskich dzieci i Kolędników Misyjnych tutaj

Numer konta bankowego:

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9,
01-015 Warszawa,
Konto bankowe: PKO BP SA I/0 Warszawa
72 1020 1013 0000 0102 0002 7169

 

Dodaj komentarz