Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej

Trzeci, a zarazem przedostatni już zjazd Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej odbył się od 14-16 maja br. w Mońkach. Uczestniczyły w nim siostry Terezjanki ze wspólnot w Polsce. Spotkanie poprowadził o. Krzysztof Jarosz OCD z Gorzędzieja, znawca duchowości św. Teresy od Jezusa. Korzystając z duchowej spuścizny Karmelu siostry poznawały, uczyły i praktykowały modlitwę myślną, której przewodniczką i mistrzynią jest św. Teresa z Avila. 

Słowa, które ongiś dedykowała swoim siostrom św. Teresa Wielka, wpisują się w przeżywaną przez siostry Terezjanki Szkołę Modlitwy. Św. Teresa z Avila uczyła swoje siostry:

„Bądźcie pewne, siostry, że kiedy z uwagą nabywać będziecie nawyku świadomości, że Pan jest z wami, a także nawyku częstego rozmawiania z Nim, wyniesiecie z tego tak wielkie korzyści, że gdybym chciała wam teraz o nich opowiedzieć, nie potrafiłabym tego zrobić, a i wy na pewno byście mi nie uwierzyły. Trzymajcie się jak najbliżej tak dobrego Mistrza i miejcie mocne postanowienie przyswajania sobie tego, czego On was naucza, a wtedy ten Najjaśniejszy Pan sprawi, że nie porzucicie postawy dobrych uczennic ani też On nie porzuci was, jeśli wy Jego nie porzucicie. Wpatrujcie się w słowa, które wypowiadają do was usta Boga, a zaraz na początku zrozumiecie miłość, jaką On do was żywi. A nie jest małym dobrem i radością dla ucznia widzieć, że jego nauczyciel go kocha”.

Odnowa ducha i troska o własny rozwój są cechą ludzi pokornych, prostych, poszukujących nieustannie wciąż nowej strawy dla głębszego poznawania Pana i umiłowania Jego świętej woli. Karmel oznacza ogród. A w ogrodzie napotykamy różne dobrodziejstwa dające pożywienie, również cieszące oczy i serce. Ogród to również ciężka, wytrwała praca, która uczy czekania na obfity plon. Analogia Karmelu do ogrodu, jest więc z jednej strony radością oglądania już na ziemi bogactw i darów Bożych, a z drugiej mozolną pracą, której owoce można zażywać dopiero w wieczności. Ludzie w różnym wieku sięgają po dzieła mistrzów karmelitańskiego życia duchowego i nie zostają zawiedzeni.

Siostry Terezjanki, włączone do wielkiej Rodziny Karmelu korzystają z tego ogrodu Wielkich Mistrzów duchowości karmelitańskiej aby odnowić swoje życie.

Szkoła Modlitwy, w której uczestniczą to przypominanie wskazań, zaleceń i rad św. Teresy z Avila na temat skuteczności modlitwy. Modlitwy, która stanowi centrum życia zakonnego i jest przyjacielską, osobową relacją.

Podczas majowego zjazdu sięgnęliśmy do drugiego rozdziału trzecich mieszkań „Zamku wewnętrznego”, w którym Teresa pokazuje konieczność podejmowania wysiłku i walki osobistej w każdym czasie i miejscu. Mówi również o oschłościach, trudach i zniechęceniach, które towarzyszą osobom podejmującym praktykowanie modlitwy. Również Teresa uświadamia, dlaczego poddawanie próbom jest tak ważne w rozwoju modlitwy.

Spotkaniu, jak w poprzednich zjazdach towarzyszyły: wykłady, modlitwa, praca w grupach oraz dzielenie się refleksjami z podjętej pracy, wykonanych zadań od poprzedniego spotkania. Praca w grupach to bogactwo różnorodnych przeżyć i doświadczeń z osobistego czasu podejmowanych wysiłków. Weryfikacji służyły również rozmowy z ojcem Krzysztofem, który dzielił się swoim cennym doświadczeniem.

Centrum każdego dnia Szkoły Modlitwy była Eucharystia, która jest źródłem i siłą każdej modlitwy oraz modlitwa wewnętrzna. Podsumowaniem zaś każdego dnia prowadzonej sesji była modlitwa Adoracji Najświętszego Sakramentu.

s. Dawida Prusińska CST

Więcej zdjęć ze Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *