Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej

Trzeci, a zarazem przedostatni już zjazd Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej odbył się od 14-16 maja br. w Mońkach. Uczestniczyły w nim siostry Terezjanki ze wspólnot w Polsce. Spotkanie poprowadził o. Krzysztof Jarosz OCD z Gorzędzieja, znawca duchowości św. Teresy od Jezusa. Korzystając z duchowej spuścizny Karmelu siostry poznawały, uczyły i praktykowały modlitwę myślną, której przewodniczką i mistrzynią jest św. Teresa z Avila. 

Słowa, które ongiś dedykowała swoim siostrom św. Teresa Wielka, wpisują się w przeżywaną przez siostry Terezjanki Szkołę Modlitwy. Św. Teresa z Avila uczyła swoje siostry:

„Bądźcie pewne, siostry, że kiedy z uwagą nabywać będziecie nawyku świadomości, że Pan jest z wami, a także nawyku częstego rozmawiania z Nim, wyniesiecie z tego tak wielkie korzyści, że gdybym chciała wam teraz o nich opowiedzieć, nie potrafiłabym tego zrobić, a i wy na pewno byście mi nie uwierzyły. Trzymajcie się jak najbliżej tak dobrego Mistrza i miejcie mocne postanowienie przyswajania sobie tego, czego On was naucza, a wtedy ten Najjaśniejszy Pan sprawi, że nie porzucicie postawy dobrych uczennic ani też On nie porzuci was, jeśli wy Jego nie porzucicie. Wpatrujcie się w słowa, które wypowiadają do was usta Boga, a zaraz na początku zrozumiecie miłość, jaką On do was żywi. A nie jest małym dobrem i radością dla ucznia widzieć, że jego nauczyciel go kocha”.

Odnowa ducha i troska o własny rozwój są cechą ludzi pokornych, prostych, poszukujących nieustannie wciąż nowej strawy dla głębszego poznawania Pana i umiłowania Jego świętej woli. Karmel oznacza ogród. A w ogrodzie napotykamy różne dobrodziejstwa dające pożywienie, również cieszące oczy i serce. Ogród to również ciężka, wytrwała praca, która uczy czekania na obfity plon. Analogia Karmelu do ogrodu, jest więc z jednej strony radością oglądania już na ziemi bogactw i darów Bożych, a z drugiej mozolną pracą, której owoce można zażywać dopiero w wieczności. Ludzie w różnym wieku sięgają po dzieła mistrzów karmelitańskiego życia duchowego i nie zostają zawiedzeni.

Siostry Terezjanki, włączone do wielkiej Rodziny Karmelu korzystają z tego ogrodu Wielkich Mistrzów duchowości karmelitańskiej aby odnowić swoje życie.

Szkoła Modlitwy, w której uczestniczą to przypominanie wskazań, zaleceń i rad św. Teresy z Avila na temat skuteczności modlitwy. Modlitwy, która stanowi centrum życia zakonnego i jest przyjacielską, osobową relacją.

Podczas majowego zjazdu sięgnęliśmy do drugiego rozdziału trzecich mieszkań „Zamku wewnętrznego”, w którym Teresa pokazuje konieczność podejmowania wysiłku i walki osobistej w każdym czasie i miejscu. Mówi również o oschłościach, trudach i zniechęceniach, które towarzyszą osobom podejmującym praktykowanie modlitwy. Również Teresa uświadamia, dlaczego poddawanie próbom jest tak ważne w rozwoju modlitwy.

Spotkaniu, jak w poprzednich zjazdach towarzyszyły: wykłady, modlitwa, praca w grupach oraz dzielenie się refleksjami z podjętej pracy, wykonanych zadań od poprzedniego spotkania. Praca w grupach to bogactwo różnorodnych przeżyć i doświadczeń z osobistego czasu podejmowanych wysiłków. Weryfikacji służyły również rozmowy z ojcem Krzysztofem, który dzielił się swoim cennym doświadczeniem.

Centrum każdego dnia Szkoły Modlitwy była Eucharystia, która jest źródłem i siłą każdej modlitwy oraz modlitwa wewnętrzna. Podsumowaniem zaś każdego dnia prowadzonej sesji była modlitwa Adoracji Najświętszego Sakramentu.

s. Dawida Prusińska CST

Więcej zdjęć ze Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej

Dodaj komentarz