Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej

Któż z nas nie zastanawiał się nad jakością swojej relacji z Bogiem, nad sposobem wyrażania swego serca w formułowanej modlitwie? Wiemy, że każda modlitwa jest przestrzenią, w której nawiązuję się relację z Bogiem. Aby ona dobrze przebiegała i stawała się owocna, potrzeba przygotowania do modlitwy. Modlitwa rozwija się wraz z rozwojem tego, kto się modli. Inaczej modli się dziecko, a inaczej osoba dorosła. Najważniejszą jednak wskazówką dotyczącą modlitwy, jest ta, iż nie jest ona tylko codzienną praktyką, ale jest życiem.

Ilu świętych, tyle różnych definicji modlitwy, sposobów wyrażenia miłości, zachwytu i uwielbienia. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus mówiła wprost. „Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości, na koniec, jest to coś wielkiego, nadprzyrodzonego, co rozszerza mą duszę i jednoczy mnie z Jezusem”. Teresa z Avila zaś mówiła, że modlitwa jest jak uprawa ogrodu, ogrodu własnej duszy, oczyszczeniem go z chwastów i ciernistych krzaków, by wydawał kwiaty i owoce. Również uczyła, że modlitwa jest jak wchodzeniem w głąb twierdzy złożonej z siedmiu mieszkań, twierdzy duszy, zamieszkanej przez Boga. Dla św. Teresy z Avila, modlitwa jest przede wszystkim relacją przyjacielską ale również wydarzeniem zbawczym dla każdego, kto się modli.

Siostry Terezjanki, duchowe córki małej Teresy pragnąc odkrywać coraz bardziej ducha swojej Patronki, Karmelitanki, pochyliły się nad zgłębianiem modlitwy terezjańskiej, którą praktykowała i uczyła św. Teresa z Avila swoje siostry. W dniach od 5-7 marca br. uczestniczyły w zorganizowanej dla sióstr, wewnątrz Zgromadzenia, Szkole Modlitwy Karmelitańskiej, którą poprowadził znawca duchowości św. Teresy od Jezusa, karmelita z Gorzędzieja o. Krzysztof Jarosz. Kontynuacja Szkoły Modlitwy zostanie poprowadzona w kolejnych sesjach.

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej, jest szczególną formą rekolekcji, w trakcie której uczymy się, co duchowość Karmelu ma do przekazania na temat modlitwy. To szczególne zanurzenie się w duchowość św. Teresy od Jezusa, która jest mistrzynią po drogach modlitwy. Poprzez konferencje, oparte na nauce św. Teresy od Jezusa, doktora Kościoła, poznajemy i uczymy się modlitwy rozumianej przez Teresę jako przyjacielską relację, wchodząc w głąb swojej duszy, rozumianej u Teresy jako kolejne mieszkania.

Podczas pierwszej sesji zostały nam podane praktyczne wskazówki dotyczące modlitwy. Jakie znaczenie ma dla naszego rozwoju, jak powinna się rozwijać, czy potrzebne są schematy i metody modlitewne, jak radzić sobie z trudnościami, jak unikać błędów.

Dzięki indywidualnym spotkaniom z ojcem prowadzącym miałyśmy okazję podzielić się naszym doświadczeniem modlitwy oraz sposobem jej realizacji. Cennym doświadczeniem było spotkanie w grupach, w których również dzieliłyśmy się doświadczeniem modlitwy wewnętrznej.

W klimacie wyciszenia i milczenia praktykowałyśmy modlitwę terezjańską proponowaną przez Teresę z Avila.

Centrum każdego dnia Szkoły Modlitwy była Eucharystia, która jest źródłem i siłą każdej modlitwy oraz modlitwa wewnętrzna. Podsumowaniem zaś każdego dnia prowadzonej sesji była modlitwa Adoracji Najświętszego Sakramentu.

s. Dawida Prusińska CST

Więcej zdjęć z pierwszej sesji Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej

Zajrzyj również na Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej. Rekolekcje w Karmelu.

Dodaj komentarz