Terezjańskie Apostolstwo Ufności

Terezjańskie Apostolstwo Ufności to prowadzone przez siostry Terezjanki wspólnoty duszpasterskie zrzeszające dzieci i młodzież. Ich założycielką była siostra Nikodema Czerniecka. Celem tego duszpasterstwa jest kształtowanie charakterów oraz życiowych postaw w duchowości małej drogi św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Siostry Terezjanki pomagają zaprzyjaźnić się młodym ludziom ze świętą Teresą, by następnie pomóc im wejść w głębszą relację z Jezusem. W czasie spotkań formacyjnych w TAU omawiane są prawdy katolickiej wiary oraz podstawy terezjańskiej duchowości w kontekście rozmaitych sytuacji z codziennego życia. Podczas co tygodniowych spotkań, młodzi ludzie uczą się świadomego życia wiarą oraz umacniają duchowo stawiając kolejne kroki na swojej małej drodze w dorosłe życie i ku Bogu. Dzięki wspólnotowości uczą się kształtować właściwe postawy w relacjach z innymi ludźmi. Wspólnoty TAU angażują się w życie parafialne i liturgiczne Kościoła. W czasie wakacji osoby ze wspólnot z różnych stron Polski spotykają się na tygodniowym Zjeździe TAU o rekolekcyjno-rekreacyjnym charakterze. 

Czym jest TAU w oczach młodzieży?

“Terezjańskie Apostolstwo Ufności, to relacja z drugim człowiekiem. To właśnie we wspólnocie uczę się słuchania drugiej osoby, szanowania i przede wszystkim akceptowania jej wszystkich słabości. Jest to również miejsce, gdzie mogę świadomie przepracować konkretne sprawy, które w późniejszym czasie owocują zmianą życia. Są to ludzie, którzy mają wspólny cel. TAU jest więc jednym z wielu możliwości wspólnego dążenia do Nieba, tu akurat drogą św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wspólnota Terezjańskiego Apostolstwa Ufności, to ogromna szansa na rozwój swojej duchowości oraz charyzmatów. Miejsce, gdzie dostaję możliwość pogłębienia swojej relacji z Bogiem, spotkania żywego Jezusa nie tylko w Sakramencie, ale również w drugim człowieku. Jest to również pomoc w podejmowanych decyzjach oraz w szukaniu swojego powołania. To wsparcie od drugiej osoby. Miejsce, gdzie nigdy nie spotkałam się z odrzuceniem, gdzie czuję się bezpieczna i wiem, że pomimo trudności, to dzięki Jezusowi, który jest w naszym centrum, na końcu zawsze jest Zmartwychwstanie.” – Karolina, TAU Ostrów Mazowiecka

“Spotkanie ze św. Tereską okazało się dla nas genialną przygodą. Droga dzięcięctwa duchowego, którą poznajemy w tak istotnym czasie dojrzewania i kształtowania się pomaga nam żyć w przekonaniu o niezachwianej miłości Boga do nas, zaś główne idee naszej wspólnoty – Miłość, Ufność, Radość pomagają nam zbudować swoisty mur, który staje się dla nas wymarzonym fundamentem wartości, z którymi wchodzimy w dorosłe życie! W ramach formacji dbamy o naszą przyjaźń z Panem Bogiem wczytując się w Słowo Boże, ze św. Teresą poznając jej życie i duchowość, jak również o relację z samymi sobą oraz z drugim człowiekiem!” – Luiza, TAU Warka

“Podczas wspólnych spotkań dowiadujemy się, jak ważna jest relacja z Jezusem, którą pragniemy pogłębiać, jak ważne miejsce w życiu Jezusa zajęła Maryja, którą chcemy naśladować, a także poznajemy św. Teresę od Dzieciątka Jezus, która przez całe swoje życie, pełna ufności dążyła, aby być blisko Boga. I my tego chcemy!” – Marysia, TAU Suwałki

Dodaj komentarz