V Niedziela Wielkanocna

W dzisiejszej Ewangelii, Jezus mówi o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą i życiem” (J 14, 6)
Jezus jest drogą, a my wolimy błądzić.
Jezus jest prawdą, a my wolimy kłamstwo.
Jezus jest życiem, a my tak często wolimy umierać.
Warto, w kontekście dzisiejszej Ewangelii postawić sobie pytanie o cel mojej drogi, wierność prawdzie oraz trosce o życie Boże we mnie.

Dodaj komentarz