V Niedziela Wielkanocy (B)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.

Piąta Niedziela Wielkanocy przywołuje nam niezwykły obraz wspólnoty Kościoła, wspólnoty do której przyłączył się św. Paweł. Ten, który z prześladowcy stał się wyznawcą i ewangelizatorem i razem ze wspólnotą chrześcijan głosi Zmartwychwstałego.

Ewangelia przedstawia nam obraz winnego krzewu, którym jest Jezus, zaś latoroślami wszyscy, którzy przynależą do wspólnoty Kościoła. Dziś warto postawić sobie pytanie: Czy jestem winną latoroślą wszczepioną w Chrystusa? Co dla mnie dziś znaczy wszczepienie, zjednoczenie z Jezusem? Jakie są Twoje owoce zjednoczenia z Bogiem?

„W mocy Słowa”, to cykl komentarzy do niedzielnych Ewangelii, prezentowanych przez ks. Macieja Jaszczołta, biblistę, przewodnika po Ziemi Świętej, wikariusza Archikatedry Warszawskiej.

Zapraszamy do odwiedzenia kanału Jaskinia Słowa, w którym ks. Maciej Jaszczołt komentuje kolejne fragmenty Ewangelii. A w czasie wielkopostnym szczególnie możemy przejść drogę razem z Jezusem przyglądając się kolejnym biblijnym osobom.

Zapraszamy również do subskrypcji Terezjańskiego Newslettera

Dodaj komentarz