VI Niedziela Wielkanocy (B)


Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.
(J 15, 9-17)

Jezus streszcza całe Prawo w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Żadne prawo i nakazy nie mają sensu, jeśli nie są podyktowane miłością i nie wypływają z relacji, jaka łączy człowieka z Bogiem i człowieka z drugim bliźnim. Jezus zostawia swoim uczniom jeden nakaz, wzajemnej troski o siebie, służenia sobie nawzajem, miłości, która ma na imię agape.

Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa, tylko wtedy, kiedy miłujemy się nawzajem. To jest warunek bycia w bliskości i relacji z Jezusem. Jak można mówić, że miłuję Boga, jeśli swego bliźniego nienawidzę. Miłość weryfikuje się w czynach i postawie wobec bliźnich. Jest sprawdzianem naszego zjednoczenia z Bogiem. Im więcej we mnie miłości do bliźniego, tym czystsza i przejrzysta miłość do Boga.

„W mocy Słowa”, to cykl komentarzy do niedzielnych Ewangelii, prezentowanych przez ks. Macieja Jaszczołta, biblistę, przewodnika po Ziemi Świętej, wikariusza Archikatedry Warszawskiej.

Zapraszamy do odwiedzenia kanału Jaskinia Słowa, w którym ks. Maciej Jaszczołt komentuje kolejne fragmenty Ewangelii. A w czasie wielkopostnym szczególnie możemy przejść drogę razem z Jezusem przyglądając się kolejnym biblijnym osobom.

Zapraszamy również do subskrypcji Terezjańskiego Newslettera

 

Dodaj komentarz