VI Niedziela zwykła (B)

 

„Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego”. (Mk 1, 40-45)

Dzisiejsza Ewangelia to ostatnia niedziela przed Wielkim Postem. Ewangelia szóstej niedzieli powoli wprowadza nas w atmosferę Świętego czasu. Dziś przyglądamy się postawie Jezusa w stosunku do chorego – trędowatego. Księga Kapłańska wskazuje w jaki sposób zachowywać się i odnosić do takich ludzi. Należy przestrzegać izolacji, nie dotykać ich, nie rozmawiać, a sam chory ma krzyczeć: „Nieczysty, nieczysty”. Jezus łamie przepisy prawa: dotyka trędowatego, rozmawia z nim, i niejako bierze na siebie jego chorobę. Dla Jezusa najważniejszy jest człowiek, ten, który doświadcza choroby, wykluczenia.

Dziś wśród nas są też trędowaci, obezwładnieni trądem grzechu, nieczystości, kłamstwa, egoizmu, patrzenia tylko na siebie. Żyją z dala od Boga i od innych, zapatrzeni w swój świat, zadowalający siebie. Tacy ludzie są umarli za życia, a trąd jest chorobą ich samotności.

Jezus uzdrawiając trędowatego bierze na siebie jego chorobę. Daje mu wolność, aby samemu przyjąć ciężar wykluczenia, niezrozumienia, co dopełni się w ofierze Krzyża.

Niech ta niedziela będzie momentem uświadomienia sobie, że nawet jeśli by mnie wszyscy opuścili Bóg jest po mojej stronie, nawet gdyby wszyscy się ode mnie odwrócili, to Bóg patrzy na mnie z troską i z miłością.

„W mocy Słowa”, to cykl komentarzy do niedzielnych Ewangelii, prezentowanych przez ks. Macieja Jaszczołta, biblistę, przewodnika po Ziemi Świętej, wikariusza Archikatedry Warszawskiej.

Zapraszamy do subskrypcji Terezjańskiego Newslettera: https://test.terezjanki.pl/biuletyn-2/

 

Dodaj komentarz