XII Niedziela zwykła

Komentarz do XII Niedzieli zwykłej (A)
Dzisiejsza Liturgia Słowa kieruje nasze serca na przeżywanie relacji z Jezusem w kontekście wierności Jego Słowu i odwadze opowiadania się za Nim w konkretnych sytuacjach życia. Jezus zapewnia uczniów:

„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle”.

Głoszenie Ewangelii wymaga odwagi i wierności Ojcu, jest sprawdzianem naszej miłości i zaufania Bogu. Bać się powinniśmy tylko tego, co oddala nas od prawdy i miłości Ojca.

„W mocy Słowa”, to cykl komentarzy do niedzielnych Ewangelii, prezentowanych przez ks. Macieja Jaszczołta, biblistę, przewodnika po Ziemi Świętej, wikariusza Archikatedry Warszawskiej.

Dodaj komentarz