XIII Tydzień Biblijny

W dniu 18 kwietnia 2021 r. obchodzimy XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Słowa nawiązują do tematu całego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, w którym rozważa się tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych.

W Kościele katolickim w Polsce Tydzień Biblijny przypada w III Niedzielę wielkanocną. Został zapoczątkowany w 2009 r. z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Tydzień Biblijny jest okazją do pogłębionej refleksji nad Biblią i Słowem Bożym, które staje się pokarmem każdego wierzącego. Proponowane co roku inne hasło Niedzieli a po niej Tygodnia Biblijnego zwraca uwagę na pogłębienie prawd wiary w świetle Bożego Słowa.

Wśród inicjatyw związanych z Tygodniem Biblijnym w Polsce znajdują się m.in.: rekolekcje biblijne, maratony biblijne oraz spotkania ze Słowem Bożym w indywidualnej modlitwie, bądź w gronie rodzinnym, poprzez odczytywanie fragmentów Pisma świętego.

Wśród inicjatyw duszpasterskich na dużą uwagę zasługują: uroczysta intronizacja Pisma Świętego i wyeksponowanie jej w widocznym miejscu oraz rozdawanie wiernym fragmentów tekstów biblijnych do rozważania i aktualizowania w swoim życiu.

Tegoroczne obchody Tygodnia Biblijnego rozpocznie V Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, zapoczątkowany w 2017 r. Przedmiotem lektury będzie Ewangelia według św. Marka. Ogólnopolskie uroczystości związane z V Narodowym Czytaniem Pisma Świętego odbędą się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie oraz na Jasnej Górze.

O znaczeniu Tygodnia Biblijnego dla pogłębiania życia religijnego wskazał ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Przypomniał nauczanie Kościoła, że biorąc do ręki Ewangelie z umiłowaniem i szacunkiem bierzemy do ręki Ciało Chrystusa. „Dla naszych dusz i naszego myślenia Ewangelia jest potrzebna jak tlen podtrzymujący życie i dający perspektywę chrześcijańskiego dynamizmu i zaangażowania”. Zaś papież Franciszek wskazuje, że Biblia nie może być dziedzictwem tylko nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus w bardzo prosty sposób zrozumiała jakie znaczenie ma dla niej Biblia, mówiła:

„Kiedy czytam pewne traktaty duchowe, w których doskonałość jest obwarowana licznymi przeszkodami, osaczona mnóstwem złudzeń, mój biedny mały umysł męczy się szybko, zamykam uczoną księgę, która łamie mi głowę, a serce napełnia oschłością, i biorę Pismo Święte. Wówczas wszystko wydaję mi się jasne, jedno słowo otwiera przed moją duszą nieskończone horyzonty, doskonałość wydaje mi się łatwa, widzę, że wystarczy uznać swą nicość i jak dziecko powierzyć się dłoniom Dobrego Boga”.

Ufamy, że podjęta inicjatywa obchodzonego Tygodnia Biblijnego pozwoli na głębsze uświadomienie potrzeby żywego kontaktu ze Słowem Bożym. Obyśmy z wiarą i pokorą pochylali się nad lekturą Słowa Bożego, które ma moc odnowić i przemienić nasze życie.

Warto, w Tygodniu Biblijnym sięgnąć do lektury Pisma Świętego, ot chociażby w przekazie Audio. Biblia Audio to cykl wspaniałych słuchowisk prezentujący księgi Starego i Nowego Testamentu w atrakcyjnej, łatwej w obiorze i przemawiającej do wyobraźni każdego odbiorcy formie. Jest to udźwiękowiona, najważniejsza Księga świata, na którą składa się ponad 100 godzin słuchowisk w nowoczesnej oprawie muzycznej i dźwiękowej

 s. Dawida Prusińska CST

Dodaj komentarz