XIV Niedziela zwykła

Każdy z nas potrzebuje czasu aby odpocząć, odreagować różne napięcia i stresy. Potrzebujemy również czasu aby poczynić refleksję nad sobą, nad życiem, aby móc postawić również ważne egzystencjalne pytania: Kim jestem, dokąd zmierzam, jaki jest cel mego życia?

Dzisiejszy Liturgia Słowa mówi nam o takim zatrzymaniu i odpocznieniu w Bogu:

“Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 25, 28).

Jezus zna nasze serce, wnętrze, naszą niestałość, a mimo to zaprasza, aby w Nim znajdować pokrzepienie ze swoich niemocy, obciążeń, niejednokrotnie spowodowanych grzechem, zazdrością, nieufnością. Prawdziwy pokój serca, może dać nam jedynie Pan Bóg, Ten, który jest “cichy i pokornego serca”. Jeśli prawdziwie chcesz odpocząć, potrzebujesz Boga:

“Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę jak dziecko na łonie swej matki, jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Izraelu, złóż nadzieję w Panu, teraz i na wieki” (Ps 131,2-3)

„W mocy Słowa”, to cykl komentarzy do niedzielnych Ewangelii, prezentowanych przez ks. Macieja Jaszczołta, biblistę, przewodnika po Ziemi Świętej, wikariusza Archikatedry Warszawskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *