XVI Niedziela zwykła

”Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: “Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: “Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: “Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: “Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”». (Mt 13, 24-30)

W zeszłym tygodniu słyszeliśmy przypowieść o siewcy, tym razem w Ewangelii usłyszymy przypowieść o kąkolu, który wzrasta z pszenicą, a nie może być od razu wyrzucony. Dlaczego? Kąkol, o którym mówi Ewangelia, bibliści przyjmują, że prawdopodobnie chodzi o życicę roczną, chwast, który łudząco przypomina pszenicę, do tego stopnia, że rośliny mają splątane razem korzenie i dopiero przy żniwie można rozpoznać i rozdzielić pszenicę od życicy.

Przypowieść staje się dla nas życiową wskazówką. Chwast i pszenica, które są do siebie podobne, to analogia dobra i zła, które w życiu wybieramy. Czasem zło, jest tak łudząco podobne do dobra, że nie rozpoznajemy jego skutków, a nasze życie nie przynosi oczekiwanych owoców. Przypowieść o chwaście, to również pochwała Boga, który jest cierpliwy wobec nas i naszych błędów, który pozwala na wzrost dobra i zła wokół nas i nie zniechęca się naszymi złymi wyborami, bo ma nadzieję na cud. Pozwala rosnąć tak długo obojgu, bo troszczy się o pszenicę, ale ma nadzieję, że chwast zamieni się również w pszenicę i wyda dobre plony.

Trudno zrozumieć naszymi zmysłami Bożą pedagogię, Boga, którego cierpliwość i wiara w nas jest ponad naszym ludzkim myśleniem. Tylko w Bogu i dzięki Jego miłości możemy odnawiać nasze życie i przemieniać się z chwastu w pszenicę, która wyda stokrotne owoce.

„W mocy Słowa”, to cykl komentarzy do niedzielnych Ewangelii, prezentowanych przez ks. Macieja Jaszczołta, biblistę, przewodnika po Ziemi Świętej, wikariusza Archikatedry Warszawskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *