XVI Niedziela zwykła

”Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: “Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: “Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: “Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: “Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”». (Mt 13, 24-30)

W zeszłym tygodniu słyszeliśmy przypowieść o siewcy, tym razem w Ewangelii usłyszymy przypowieść o kąkolu, który wzrasta z pszenicą, a nie może być od razu wyrzucony. Dlaczego? Kąkol, o którym mówi Ewangelia, bibliści przyjmują, że prawdopodobnie chodzi o życicę roczną, chwast, który łudząco przypomina pszenicę, do tego stopnia, że rośliny mają splątane razem korzenie i dopiero przy żniwie można rozpoznać i rozdzielić pszenicę od życicy.

Przypowieść staje się dla nas życiową wskazówką. Chwast i pszenica, które są do siebie podobne, to analogia dobra i zła, które w życiu wybieramy. Czasem zło, jest tak łudząco podobne do dobra, że nie rozpoznajemy jego skutków, a nasze życie nie przynosi oczekiwanych owoców. Przypowieść o chwaście, to również pochwała Boga, który jest cierpliwy wobec nas i naszych błędów, który pozwala na wzrost dobra i zła wokół nas i nie zniechęca się naszymi złymi wyborami, bo ma nadzieję na cud. Pozwala rosnąć tak długo obojgu, bo troszczy się o pszenicę, ale ma nadzieję, że chwast zamieni się również w pszenicę i wyda dobre plony.

Trudno zrozumieć naszymi zmysłami Bożą pedagogię, Boga, którego cierpliwość i wiara w nas jest ponad naszym ludzkim myśleniem. Tylko w Bogu i dzięki Jego miłości możemy odnawiać nasze życie i przemieniać się z chwastu w pszenicę, która wyda stokrotne owoce.

„W mocy Słowa”, to cykl komentarzy do niedzielnych Ewangelii, prezentowanych przez ks. Macieja Jaszczołta, biblistę, przewodnika po Ziemi Świętej, wikariusza Archikatedry Warszawskiej.

Dodaj komentarz