XVII Niedziela zwykła

„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak jest». A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare» (Mt 13, 44-52).

__________________________________________________________

W dzisiejszej Ewangelii znów powracają przypowieści mówiące o Królestwie Bożym, to przypowieść o skarbie, perle i sieci. Przypowieść o skarbie i perle są bardzo podobne. Obie postacie z odnajdują bezcenną rzecz, dla której poświęcają nawet dobra doczesne. Przypowieść o skarbie wskazuje nam na wartość naszej codziennej pracy, obowiązków, które wykonujemy każdego dnia. Jesteśmy jak rolnik, który każdego dnia wychodzi na pole, orze, sieje, zbiera, przycina i tam znajduje najcenniejszy skarb, nie przypadkiem, ale właśnie podczas pracy.

Przypowieść o perle stawia nam przed oczami obraz człowieka poszukującego, który całe życie szuka. Widział różne perły, aż wreszcie znalazł tę najpiękniejszą. Warto zastanowić się w kontekście dzisiejszej Ewangelii czy moje życie jest nastawione na szukanie Boga, miłości, wiary, relacji z drugim człowiekiem? Za czym tęskni moje serce, za jakimi pragnieniami i marzeniami podążam? Jezus pokazuje jak wielką wartością jest Królestwo Boże, do którego zmierzamy, a które już teraz się urzeczywistnia. Warto również odpowiedzieć sobie na pytanie z czego mógłbym zrezygnować dla Jezusa, co dla Niego jestem gotów zostawić?, wszak cenna jest perła bycia w bliskości z Jezusem.

„W mocy Słowa”, to cykl komentarzy do niedzielnych Ewangelii, prezentowanych przez ks. Macieja Jaszczołta, biblistę, przewodnika po Ziemi Świętej, wikariusza Archikatedry Warszawskiej.

Dodaj komentarz