XVII Niedziela zwykła

„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak jest». A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare» (Mt 13, 44-52).

__________________________________________________________

W dzisiejszej Ewangelii znów powracają przypowieści mówiące o Królestwie Bożym, to przypowieść o skarbie, perle i sieci. Przypowieść o skarbie i perle są bardzo podobne. Obie postacie z odnajdują bezcenną rzecz, dla której poświęcają nawet dobra doczesne. Przypowieść o skarbie wskazuje nam na wartość naszej codziennej pracy, obowiązków, które wykonujemy każdego dnia. Jesteśmy jak rolnik, który każdego dnia wychodzi na pole, orze, sieje, zbiera, przycina i tam znajduje najcenniejszy skarb, nie przypadkiem, ale właśnie podczas pracy.

Przypowieść o perle stawia nam przed oczami obraz człowieka poszukującego, który całe życie szuka. Widział różne perły, aż wreszcie znalazł tę najpiękniejszą. Warto zastanowić się w kontekście dzisiejszej Ewangelii czy moje życie jest nastawione na szukanie Boga, miłości, wiary, relacji z drugim człowiekiem? Za czym tęskni moje serce, za jakimi pragnieniami i marzeniami podążam? Jezus pokazuje jak wielką wartością jest Królestwo Boże, do którego zmierzamy, a które już teraz się urzeczywistnia. Warto również odpowiedzieć sobie na pytanie z czego mógłbym zrezygnować dla Jezusa, co dla Niego jestem gotów zostawić?, wszak cenna jest perła bycia w bliskości z Jezusem.

„W mocy Słowa”, to cykl komentarzy do niedzielnych Ewangelii, prezentowanych przez ks. Macieja Jaszczołta, biblistę, przewodnika po Ziemi Świętej, wikariusza Archikatedry Warszawskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *