Życzenia wielkanocne Przełożonej generalnej

Czas Wielkiego Postu połączony z trwającą pandemią coronawirusa, był szczególną sposobnością, by duchowo przygotować się do świętowania Uroczystości Wielkanocnych. Powtarzające się cyklicznie te same Święta, za każdym razem przynoszą pewną nowość. Owa nowość polega na coraz głębszym przeżywaniu wielkiej tajemnicy miłości Boga, której szczytem jest Męka Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Pascha Chrystusa, która w swym wymiarze historyczno-zbawczym dokonała się prawie dwa tysiące lat temu, nieustannie urzeczywistnia się w każdej Mszy świętej. Zmartwychwstały Jezus obecny w Eucharystii upewnia nas, że ostatnim słowem Boga jest: Miłość. Pozwólmy tej Miłości zwyciężać w naszych sercach, rodzinach, środowiskach pracy i przestrzeni społecznej.

Życzę wszystkim nadprzyrodzonej nadziei w ostateczne zwycięstwo życia nad śmiercią. Niech radość Wielkanocnego poranka przenika swoim blaskiem wszystkie mroki codzienności oraz wyzwala Bożą moc potrzebną do przezwyciężania wszelkich obaw i życiowych trudności.

Z serdecznym pozdrowieniem i radosnym Alleluja!

W imieniu Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus

s. Lucyna Lubińska
przełożona generalna

Dodaj komentarz